واحد علوم و تحقیقات و آکادمی علوم جیانگشی چین تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

 تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و فرهنگی میان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و انستیتو فیزیک کاربردی آکادمی علوم جیانگشی چین منعقد شد.

به گزارش ایسکانیوز، این تفاهم نامه همکاری با اهداف برگزاری برنامه های آموزشی و پژوهشی مشترک، تبادل دانشجو، پژوهشگر و اعضای هیأت علمی، فرصت مطالعاتی، گردهمایی های علمی مشترک، همکاری در مجلدات علمی برقرار شد.

همچنین زمینه سازی برای برگزاری دوره ها و کارگاه های مشترک، همکاری مشترک در زمینه پارک های علمی و فناوری، همکاری در زمینه تجاری سازی دانش، توسعه زبان و ادبیات و معرفی تاریخ، هنر و تمدن دو کشور از دیگر اهداف و حوزه های همکاری این تفاهم نامه خواهد بود.

گفتنی است مسئول اجرایی این تفاهم نامه از سوی واحد علوم و تحقیقات ، دانشکده مواد این واحد است.

دریافت کننده و انتشار دهنده: آخوندی

200

کد خبر: 758759