متکدیان در مترو و پایانه‌هاجمع‌آوری می شوند

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت: متکدیان را در مترو و پایانه‌ها جمع می‌کنیم.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از مهر ، رضا قدیمی در حاشیه بیست و هشتمین مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام در خصوص اقدامات سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت:‌ ۱۴ ماشین در مبادی مختلف حرم مستقر کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه در مترو و پایانه‌ها مأموران خود را مستقر کرده‌ایم، گفت: متکدیان را در همین مبادی جمع‌آوری می‌کنیم.

وی ادامه داد: بعد از جمع‌آوری متکدیان را به سامان‌سراها منتقل می‌کنیم.

به گفته قدیمی، مردان متکدی را به سامان‌سرایی در اسلام‌شهر و زنان متکدی را به سامان‌سرایی در لویزان منتقل می‌کنیم.

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران ادامه داد: علاوه بر ۱۴ ماشین، ۴ اتوبوس و ۱۰ ون در رینگ سوم مستقر کرده‌ایم تا تمامی متکدیان را جمع‌آوری کنیم و نگذاریم وارد محدوده حرم شوند.

به گفته قدیمی، متکدیان بیشتر حرفه‌ای هستند و از شهرستان‌ها آمده و در ساعت پیک (۲۱ به بعد) زیاد می‌شود.

منتشر کننده: زهره حاجیان

700700

کد خبر: 784357