نرخ انواع آجیل و خشکبار در بازار امروز

نرخ انواع آجیل و خشکبار در بازار امروز 6 تیرماه اعلام شد.

به گزارش ایسکانیوز؛ قیمت انواع آجیل و خشکبار به شرح زیر است:

قیمت هر یک کیلو گرم آلو جنگلی درشت: 10000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم آلو بخارا رسمی: 16000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم آلو بخاراممتاز: 19500 تومان

قیمت هریک کیلو گرم آلبالو خشک: 11500 تومان

قیمت هریک کیلو گرم بادام با پوست: 15000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم انجیر خشک معمولی: 28000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم انجیــــر خشک (30% پرک): 42000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم آلو جنگلی ریز: 8000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم برگ زرد آلو ممتاز(زرین ): 19500 تومان

قیمت هریک کیلو گرم بادام منقا یک پوست کاغذی: 36000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم بادام منقا دو پوست کاغذی: 32000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم بادام زمینی غلافدار: 11000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم پسته احمدآقایی: 42000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم برنجک - برنج بوداده: 8500 تومان

قیمت هریک کیلو گرم برگ هلو: 13000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم برگ قیسی سکه ای: 19800 تومان

قیمت هریک کیلو گرم تخمه آفتابگردان کله قوچی: 7000 تومان

قیمت هریک کیلوگرم پسته کله قوچی: 43000 تومان

قیمت هریک کیلوگرم پسته فندقی: 37000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم تخمه جابانی ممتاز: 24000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم تخمه جابانی شور: 20000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز: 9000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم تخمه آفتابگردان ریز: 7000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم تخمه کدو طرح مشهدی: 14500 تومان

قیمت هریک کیلو گرم تخمه کدو درشت مرمری شور: 15000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم تخمه کدو درشت مرمری خام: 15500 تومان

قیمت هریک کیلو گرم تخمه جابانی گلپر: 20000 تومان

قیمت هر یک کیلو گرم توت خشک سفید: 28000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم تخمه محبوبی: 10000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم تخمه کدو مشهدی ریز: 16500 تومان

قیمت هریک کیلو گرم تخمه کدو گوشتی: 18500 تومان

قیمت هریک کیلو گرم ذرتک - ذرت شیرین بوداده: 7000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم خلال پسته ممتاز: 87000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم خلال بادام زمینی: 12000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم عدسک - عدس بوداده: 8500 تومان

قیمت هریک کیلو گرم شاهدانه: 9000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم سویا آجیلی: 5700 تومان

قیمت هریک کیلو گرم سنجد: 18000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم کشمش پلویی طلایی: 6500 تومان

قیمت هریک کیلو گرم کشمش پلویی( خرمایی وسیاه): 7000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم فندق با پوست خام: 33000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم عناب ممتاز: 20000تومان

قیمت هریک کیلو گرم کنجد خام سفید: 9000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم کنجد بو داده: 10000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم کشمش سبز معمولی: 9000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم کشمش سبز پیکانی: 10500 تومان

قیمت هریک کیلو گرم گندم بوداده: 4000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم گردو با پوست کاغذی: 27000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم گردو با پوست سوزنی: 16000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم کنجد خام سیاه: 8000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم گوجه برغان طلایی: 11000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم گندمک توپی: 5500 تومان

قیمت هر یک کیلو گرم شیرین گندمک: 5000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم مغـــز بـــــادام زمینی ریز: 9000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم مغز بادام زمینی درشت پوست کنده: 11500 تومان

قیمت هریک کیلوگرم مغز بادام: 44000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم مغـــز تخمــــه کدو درشت مرمری: 24000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم مغز تخمه آفتابگردان: 9000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم مغز پسته: 65000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم مغز گردو دوپرسفید: 57000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم مغز گردو: 52000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم مغز فندق خام: 46000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم مغز تخمه محبوبی: 18000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم نخودچی دو آتیشه بی نمک: 14500 تومان

قیمت هریک کیلو گرم مویز با هسته: 11000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم مویر بی هسته: 24000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم مغـــز گــــردو دندانه: 42000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم نخودچی باروکش طعم دار: 12500 تومان

قیمت هریک کیلو گرم نخودچی دو آتیشه شور: 14500 تومان

قیمت هریک کیلو گرم برگ قیسی معمولی: 16000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم خلال بادام درختی: 50000 تومان

قیمت هریک کیلو گرم برگ زردآلو معمولی: 16500 تومان

قیمت هریک کیلو گرم فندق با پوست شور (بوداده ): 34000 تومان

402

کد خبر: 801098