اخراج پرسنل ستاد هماهنگی شورایاری‌ها

از روز گذشته تعدادی از پرنسل قرارداد ساعتی ستاد هماهنگی شورایاری ها اخراج شده‌اند.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از تسنیم، در حالی که روز گذشته قرار بود رئیس ستاد هماهنگی شورایاری ها با حضور اعضاء ستاد مشخص شود این موضوع به دلایلی به تعویق افتاده است.

احمد مسجد جامعی از اعضاء ستاد هماهنگی شورایاری ها روز گذشته از برگزار جلسه اعضاء ستاد برای تعیین رئیس خبر داده بود که علی رغم برگزاری این جلسه، انتخاب رئیس ستاد به جلسه بعدی موکول شده است.

این در حالی است که از روز گذشته تعدادی از پرنسل ستاد هماهنگی شورایاری ها از کار برکنار شده اند.

706

کد خبر: 841171