صدور سند مالکیت برای ۹۵ درصد املاک وقفی

مدیر کل ثبت استان تهران گفت:اگر سازمان جنگل ها مستندات خود را ارائه دهد، آمادگی ثبت سند زمین های باقی مانده از اراضی ملی را داریم و برای این زمین ها تثبیت مالکیت می شود.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از مهر ،سید صادق سعادتیان در خصوص آخرین وضعیت ثبت اراضی ملی در تهران، گفت: خوشبختانه با تعاملی که با سازمان جنگل ها در استان تهران داریم برای ۹۷درصد از اراضی ملی استان تهران تثبیت مالکیت کرده و اسناد مالکیت را هم صادر کردیم.

وی افزود: در حال حاضر میزان کمی برای تثبیت مالکیت در استان تهران باقی مانده است. اساسی ترین عامل، پیشگیری از تعارض به دست اندازی به املاک دولتی است که اینها ثبت مالکیت شده و با این کار زمین خواری به حداقل رسیده است.

وی افزود: مهم ترین کاری که در خصوص املاک دولتی خصوصا جنگل ها باید مورد توجه قرار گیرد، بحث ماده ۹قانون حدنگار یا کاداستر است که سازمان جنگل ها، همه ارکان ها و دستگاههای متولی زمین،اراضی تحت تولیت را به سازمان ثبت ارائه دهند تا سند مالکیت کاداستری صاد شودتا از هر گونه تعارض و دست اندازی به اراضی ملی پیشگیری شود.

سعادتیان تاکید کرد: به مرورکه سازمان جنگل ها تحویل بدهند،ما این عملیات را اجرایی می کنیم.

این مسئول قضایی گفت: با تعاملی که باسازمان اوقاف داریم بنا داریم در تهران و سایر استان ها جشن اتمام عملیات ثبتی املاک وقفی را که ثبت مالکیت کرده و سند صادر شده باشد، بگیریم.

صدور سند مالکیت برای ۹۵ درصد املاک وقفی

وی با بیان اینکه بیش از ۹۵ تا ۹۶درصداملاک وقفی دارای سند مالکیت شدند، گفت: درحال حاضر اسناد قدیمی را به اسناد مالکیت کاداستری تبدیل می کنیم.بااین روش هر کدام از املاک در سر جایش قرار می گیرد و این اختلاف های جزئی بین دستگاه های مختلف رفع شده و امنیت املاک وقفی و ملی صدور سند مالکیت ایجاد خواهد شد و پیشگیری کامل از تعرض به اراضی ملی می شود.

سعادتیان با تاکید بر اینکه همه اراضی استان تهران مورد توجه است، اظهارداشت: از آنجا که بیشتر دست اندازی ها در شمال شهر تهران بوده و املاک در این منطقه از ارزش بالاتری برخوردار است اراضی شمال تهران نسبت به اراضی جنوب تهران در اولویت قرار داشت

وی افزود: در جنوب استان تهران که مردم بیشتر مقید بودند، تعارض به اراضی ملی کم بود و توانستیم برای ثبت املاک جنوب اقدام کنیمو برای اراضی جنوب تهران بالای ۹۸درصد کار کردیم.

705

کد خبر: 842730