برنامه ریزی مدیریت شهری برای ترویج خودروهای برقی

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از برنامه ریزی های شورای پنجم برای ترویج استفاده از خوردوها و موتورسیکلت های برقی خبر داد.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از مهر محمد علیخانی در خصوص تسهیل استفاده از خودروها و موتورسیکلت های برقی گفت: یک شبه نمی توان این سیاست را اعمال کرد. با کمک دولت و بانک ها و سرمایه گذاران بخش خصوصی می توان موتورها و خودروهای برقی را به چرخه حمل و نقل وارد کرد.

وی ادامه داد: در مدت کوتاهی که از فعالیت شورای پنجم می گذرد پیشنهادات زیادی برای این موضوع ارائه شده که به حوزه حمل و نقل ارجاع داده ایم و فکر می کنم در این دوره اتفاقات خوبی در زمینه استفاده از خودروها و موتورسیکلت های برقی صورت بگیرد.

علیخانی در ادامه با اشاره به تخصیص کمک های دولت به موضوع توسعه حمل و نقل شهری تهران گفت: ناهماهنگی های میان دولت و شهرداری باعث شده تا شهرداری و شهر تهران از کمک دولت محروم شود. طبق قانون دولت می تواند به شهرداری کمک کند و این اختیار را دارد اما ملزم نیست. دولت اگر می خواست به شهرداری کمک می کرد و اگر هماهنگی ها بیشتر بود این کمک ها تخصیص می یافت.
706

کد خبر: 861320