استقبال  جانانه دیپلماتیک لبنان از تیلرسون!

وزیر امور خارجه آمریکا طی سفر منطقه ای خود در حالی به لبنان رسید که با استقبال معناداری از طرف بیروت مواجه شد.

به گزارش ایسکانیوز، رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در حالی به لبنان سفر کرد که با استقبال معنا داری از سوی لبنانی ها مواجه گشته است.

همانطور که در عکس زیر دیده می شود پرچم آمریکا پشت رکس تیلرسون قرار نگرفته است و این درحالیست که ارتفاع صندلی وی نیز از ارتفاع صندلی میشل عون رییس جمهور لبنان، کوتاهتر در نظر گرفته شده و جای لیوان آب تیلرسون نیز روی میز سمت تیلرسون نیز خالی است!

کد خبر: 908180