نهال امید و آزادی در کودکان فلسطینی ریشه دارد

این روزها خبرها حاکی از جنایات شنیع رژیم صهیونیستی در نوار غزه است. مردم مظلوم فلسطین برای بیرون راندن بیگانه از سرزمین های مادری خود دست به تظاهرات زدند و رژِیم غاصب تعداد زیادی از آنان را شهید و زخمی کرده است. در نوار غزه، امید به زندگی، در بین مردان آینده سرزمین مقدس، موج می زند و این کودک فلسطینی در بحبوحه هجوم و تجاوز، تولد خود را با هم وطنانش در نوار غزه جشن می گیرد.

کد خبر: 920469