اجرای پیوست فرهنگی، فرهنگ عمومی و تخصصی کشور  را دچار تحول می‌کند

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت : بدون وجود پیوست فرهنگی کلیه ابعاد مهم اداره کشور در یک فرآیند تدریجی قابلیت اجرا نخواهند داشت

به گزارش ایسکانیوز به نقل از واحد کرج، حسن بنیانیان در کارگاه آموزشی پیوست نگاری فرهنگی برای فعالیت‌های آموزشی در واحد کرج با تشریح اهمیت جایگاه پیوست نگاری فرهنگی در جامعه امروز گفت: پیوست فرهنگی از مفاهیم نوپدید است که در پی واژگان راهبردی «مهندسی فرهنگی» و «مدیریت فرهنگی» از سوی مقام معظم رهبری طرح شده و علاوه بر این­که موضوع مراکز عمده سیاستگذاری قرار گرفته، اذهان بسیاری از مراکز علمی و تحقیقاتی و پژوهشگران را به خود معطوف کرده است.

بنیانیان وجه مشترک برداشت‌­های گوناگون از پیوست فرهنگی را توجه به بعد عملیاتی و تأثیرگذاری آن در مدیریت فرهنگی کشور دانست و افزود: «اجرای پیوست فرهنگی، فرهنگ عمومی و تخصصی کشور اسلامی را دچار تحول می‌کند و این نکته کلیدی است. البته پیوست‌نگاری فرهنگی به تنهایی تحولی ایجاد نمی‌کند اما آغاز حرکت به سمت تحول اساسی در برپایی تمدن نوین اسلامی است.»

وی پیوست فرهنگی را به عنوان ابزاری کارساز معرفی کرد که پیوند مدیریت راهبردی با مدیریت اجرایی کشور را با محوریت فرهنگ فراهم می‌کند و خاطرنشان کرد: «همه لایه‌ها و ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور در یک فرآیند تدریجی بدون وجود پیوست فرهنگی قابلیت اجرا نخواهند داشت.»

رئیس کمسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: «با توجه به الزام قانونی مبنی بر لزوم پیوست‌نگاری فرهنگی برای طرح‌های بزرگ در کشور توسط دولت، تحقق این امر مهم باید با همکاری پژوهشگاه، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های کشور صورت پذیرد.»

حسن شوندی معاون فرهنگی دانشجویی واحد کرج نیز در این مراسم گفت: «این کارگاه آموزشی با توجه به ضرورت­‌های مدیریت تحولات اجتماعی بر مدار فرهنگ اسلامی، سعی در تبیین چرایی و چیستی و تبیین مدل مفهومی پیوست فرهنگی بویژه در محیط دانشگاهی و با رویکرد مسائل آموزشی دارد.»

204

کد خبر: 934300