ثبت جهانی مراسم ایران برای روز دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات

رئیس دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات گفت: برگزاری مراسم روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور در تقویم اتحادیه جهانی مخابرات ثبت شده است.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وحید یزدانیان رییس دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات در مراسم روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: برخی از محدودیت ها به نام دین به زنان تحمیل می شود و در همین فضای ناشی از سال ها محدودیت خانم هایی حضور دارند که مناصب مدیریتی را به عهده گرفته اند و حتی در بخش خصوصی نیز ما شاهد رشد زنان و بانوان هستیم.

رییس دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات با تاکید بر اینکه برگزاری این مراسم در کشور در تقویم اتحادیه جهانی مخابرات ثبت شده است افزود: دانشکده یک حامی و برگزار کننده است و باید شرایطی ایجاد شود که خانم ها خود مطالبه گر چنین رویدادهایی باشند.

او با بیان اینکه یکی از مصوبات اهداف راه توسعه هزاره که توسط سازمان ملل متحد به کشورهای عضو ابلاغ شده توانمند سازی بانوان است تصریح کرد: کشورهای عضو سازمان ملل از سال 2000 موظف هستند که پاسخگو باشند که چه تعداد از زنان در عرصه های مدیریتی حضور دارند، توانمند ساز شده اند و در تصمیم گیری های کشور خود مشارکت دارند.

رییس دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات افزود: اتحادیه های زیر مجموعه سازمان ملل نیز در این زمینه فعال شده اند و اتحادیه جهانی مخابرات یکی از اهداف خود را استفاده از ظرفیت خانم ها در عرصه ICT و استفاده از ظرفیت ICT برای توانمند سازی بانوان بوده است.

او با بیان اینکه امروز بسیاری از مرزهای تصنعی از طریق فضای مجازی قابل شکستن است گفت: ICT به توانمند سازی خانم ها کمک خواهد کرد و در فضای مجازی می تواند تجارت و فعایت اقتصادی و روابط کاری ایجاد کرد.

402

کد خبر: 935087