ابطحی: دانشگاه آزاد اسلامی توانست از مهاجرت 5 میلیون دانشجو به خارج از کشور جلوگیری کند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران گفت: دانشگاه آزاد اسلامی توانست از مهاجرت 5 میلیون دانشجو به خارج کشور جلوگیری کند.همچنین این دانشگاه موفق شده است سالیانه 1.5 میلیون دانشجو را تربیت و به جامعه تحویل دهد.

دکتر سیدعلی ابطحی در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه ایسکانیوز در زمینه تحولات علمی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی از گذشته تا کنون گفت: دانشگاه آزاد اسلامی کار عظیمی را آغاز کرد، در چنین شرایطی تعداد دانشجویان که در دانشجویان دولتی مشغول به تحصیل می شدند، بسیار کم بود.

وی ادامه داد: کشور در آن روزها نیازمند افرادی بود که در دانشگاه تحصیلات خود را گذرانده باشند.همچنین برخی از دانشجویان نیز مجبور بودند برای ادامه تحصیل به کشورهای همسایه سفر کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران گفت: در چنین شرایطی دانشگاه آزاد اسلامی تاسیس شد، در حال حاضر پس از گذشت 4 دهه 5 میلیون فارغ التحصیل در کشور وجود دارد که در صورت عدم تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی مجبور بودند به خارج از کشور سفر کنند و در فرهنگی بیگانه مشغول به تحصیل شوند، برخی نیز زمانی که تحصیلاتشان به پایان می رسید ترجیح می دادند در همان کشور بمانند.

وی اضافه کرد: دانشگاه آزاد اسلامی توانست از مهاجرت 5 میلیون دانشجو به خارج از کشور جلوگیری کند.همچنین این دانشگاه موفق شده است سالیانه 1.5 میلیون دانشجو را تربیت و به جامعه تحویل دهد.

دکتر ابطحی بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی دارای رشته های متعددی است، فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی از لحاظ علمی، در وضعیت مطلوبی قرار دارند، روند توسعه یافتگی کشور نیز با فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی ارتباط مستقیمی دارد.

وی افزود: خوشبختانه ما در حوزه علوم پزشکی دارای دکتری حرفه ای در رشته ای پزشکی، دندانپزشکی و علوم دارویی هستیم، همچنین دانشجوهای ما در رشته های مختلف و گروه آموزشی علوم پایه و علوم بالینی سرآمد هستند. درحال حاضر به رشته های تحصصی ورود کرده ایم،همچنین دانشکده دندانپزشکی نیز دارای 7 رشته تخصصی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران گفت: خوشبختانه دانشجویان فارغ التحصیلان ما در کشور در بسیاری از رشته های دستیاری دانشگاه های علوم پزشکی قبول می شوند.

ابطحی تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی توانست دانشگاه های متعددی را در سطح کشور تاسیس کند و آموزش و پژوهش را به واحد های دور دست کشور انتقال داد. همچنین دانشگاه آزاد اسلامی باعث شد بسیاری از دانشجویانی که تمایلی به مهاجرت نداشتند بتوانند در محل زندگی خود به ادامه تحصیل بپردازند.

201

کد خبر: 950657