امکان تاسیس واحد بین الملل در دانشگاه آزاد واحد بوشهر وجود دارد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر گفت:ما در جلسه شورای دانشگاه اعلام کردیم که در استان بوشهر امکان استقرار واحد بین الملل وجود دارد.

دکتر اسماعیل عبداللهی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه ایسکانیوز گفت: ما در جلسه شورای دانشگاه اعلام کردیم که در استان بوشهر امکان استقرار واحد بین الملل وجود دارد. در این زمینه قول مساعد داده شده است اما نیاز به پیگیری دارد. با توجه به اینکه استان بوشهر با کشورهای متعدد خلیج فارس در ارتباط است این امکان وجود دارد که در رشته های خاص بتوانیم واحد بین الملل داشته باشیم.

وی در زمینه در آمدهای غیر شهریه ای دانشگاه آزاد اسلامی افزود: این ظرفیت به طور تخصصی بر اساس زیر ساخت های فیزیکی در دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد اما نیاز به فعال سازی مخصوصا تعامل بسیار نزدیک با دستگاه های اجرائی دارد. ما در استان بوشهر در این راستا با تعداد زیادی از دستگاه های اجرائی تفاهم نامه های همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی منعقد کرده ایم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر گفت: در چارچوب مزیت ها و ظرفیت های استان نیز امکان درآمد زایی غیرشهریه ای مخصوصا در حوزه آبزیان، نفت و گاز، دوره های آموزشی تخصصی مرتب با صنعت، شیلات و کشاورزی وجود دارد. همچنین می توان در راستای استاندارد سازی آزمایشگاه ها برای افزایش درآمدهای غیر شهریه ای گام برداشت.

وی در زمینه موانع ارتباط صنعت با دانشگاه بیان کرد: من معتقدم یک مانع درونی و جدی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم عدم انگیزه کارکنان و اعضای هیات علمی برای همکاری در راستای ارتباط صنعت و دانشگاه است. باید در این راستا جلسات مشترکی با امیدوار کردن آن ها به آینده برگزار کنیم که مشکلاتی که در حوزه صنعت وجود دارد برطرف کنیم.

دکتر عبداللهی اظهار داشت: مانع بیرونی به اعتقاد من عدم تعامل جدی بین دستگاه های اجرائی با دانشگاه ها به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی است.ما در همین چهارچوب نیز در حال رایزنی با دستگاه های اجرائی هستیم.

وی در پایان تاکید کرد: همان طور که می دانید در حال حاضر صنعت در جامعه ما گرفتار معضلات مالی است و قدرت همکاری در این زمینه را کاهش داده است.در واقع شرایط به گونه است که از لحاظ مالی امکان ایجاد یک رابطه علمی، پژوهشی و یا در چارچوب منافع مشترک و درآمد زایی ضعیف شده است.

201

کد خبر: 952950