156 درخواست برای صدور مجوز سقط درمانی

۱۵۶ نفر در فروردین امسال برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه و ۷۸ مورد مجوز دریافت کرده اند.

به گزارش ایسکانیوز ، این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال 96 که درخواست برای صدور مجوز سقط درمانی143 مورد اعلام شده بود 9 درصد افزایش یافته است.
شرایط ضروری برای صدور مجوز سقط درمانی به دو گروه تقسیم می شود : 1) ناهنجاری های جنینی و 2) وجود یک بیماری جدی در مادر.
در مورد مشکلات و ناهنجاری های جنینی، تشخیص قطعی ناهنجاری با آزمایش ژنتیک معتبر یا سونوگرافی معتبر، ناهنجاری یا ناهنجاری هایی است که موجب حرج مادر شود و همچنین شامل رضایت آگاهانه و کتبی مادر، سن بارداری کمتر از 19 هفته بر اساس سونوگرافی سریال معتبر و اینکه حرج مادر توسط 3متخصص مربوطه تشخیص و به تایید پزشکی قانونی برسد، است.

706

کد خبر: 954728