دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان اردبیل معرفی شد

عضو شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اردبیل بعنوان دبیر جدید دانشجویی شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایسکانیوز از اردبیل، انتخابات دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان اردبیل با حضور اعضای این شورا در ناحیه بسیج دانشجویی استان برگزار شد و میلاد بیغاله دانشجوی رشته شیمی دارویی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل با کسب آرای لازم بعنوان دبیر جدید این شورا معرفی شد.

در این انتخابات سجاد محسنی دبیر سابق شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان نیز بعنوان سخنگوی این شورا برگزیده شد.

کد خبر: 973001