هوش مصنوعی به کمک بیماران دیابتی می آید

مرکز تحقیقات دیابت مونت سینای در آمریکا با استفاده از علم هوش مصنوعی یک دستگاه کوچک اختراع کرد که می تواند به روند درمان بیماران دیابتی کمک کند.

به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز، مرکز تحقیقات دیابت مونت سینای در آمریکا با استفاده از علم هوش مصنوعی یک دستگاه کوچک اختراع کرد که می تواند به روند درمان بیماران دیابتی کمک کند. این دستگاه سنسورهای گلوکز را با یک الگوریتم ، برای پیش بینی تغییرات در سطح قند خون، جفت می کند. کنترل کننده این دستگاه که در پمپ انسولین و یا بر روی یک تلفن هوشمند قرار می گیرد، دستور تزریق را در زمان های مورد نیاز به پمپ صادر می کند.

کد خبر: 973145