آیا روحانی به توصیه یکی  از سران اصلاحات عمل خواهدکرد؟

برخی شنیده ها حاکیست قرار است طی روزهای آینده «وحید قبادی دانا» متخصص اطفال، با سفارش مستقیم «یکی از سران اصلاحات» به عنوان رئیس سازمان بهزیستی منصوب شود.

به گزارش سرویس سیاسی ایسکانیوز ، برخی شنیده ها حاکیست قرار است طی روزهای آینده «وحید قبادی دانا» متخصص اطفال، با سفارش مستقیم «یکی از سران اصلاحات» به عنوان رئیس سازمان بهزیستی منصوب شود.

کد خبر: 990211