شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

  • حمایت پاییزی شبکه آزمایشگاهی برای تحقیقات دانشگاهی و صنعتی

    حمایت پاییزی شبکه آزمایشگاهی برای تحقیقات دانشگاهی و صنعتی

    مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه در حال حاضر حدود ۷۵۰ مرکز آزمایشگاهی در این شبکه عضو هستند و اطلاعات حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه آزمایشگاهی را در این شبکه به اشتراک گذاشته‌ایم، گفت: برای هر فصل تخفیفاتی برای انجام فعالیت تحقیقاتی محققان در نظر گرفته شده که در برای فصل پاییز برای اساتید تخفیف ۵۰ درصدی شده است.