سیاست خارجه ایران بر مبنای حمایت از مظلومان بنا شده است

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول سیاست خارجی را بر نجات ملل محروم، تحت ستم و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان استوار کرده است.

گروه دانشگاه ایسکانیوز، گفتمان حمایت از مستضعفان و مبارزه برای نجات ملل محروم و تحت ستم ظالمان در سرتاسر جهان، از آرمان‌های منحصر به فرد انقلاب اسلامی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان اولین قانون اساسی در جهان دانست که آرمان تحقق سعادت انسان در کل جامعه بشری را سرلوحه خود قرار داده و اصول سیاست خارجی را بر نجات ملل محروم و تحت ستم و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان استوار کرده است.

حمایت از مظلومان جهان آرمان والای انقلاب اسلامی بوده که علیرغم نمودِ آن در اهداف و نهادبندی‌های ابتدای نهضت، در مقدمه بند ۱۶ اصل سوم و اصل یکصد و پنجاه و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبلور یافته است. به موجب بند ۱۶ اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران باید برای تحقق نظام اسلامی مبتنی بر «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا» و «نفی هرگونه سلطه‌گری و سلطه‌پذیری» سیاست خارجی کشور را بر اساس «معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان» تنظیم کنید.

طبق اصل یکصد و پنجاه و چهارم قانون اساسی نیز جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند. این نگاه بی‌نظیر قانونگذار اساسی در حمایت از مستضعفان و مظلومان عالم تکالیف و ظرفیت‌هایی را برای حکومت اسلامی در راستای ایفا و اجرای این آرمان اصیل نظام اسلامی ایجاد می کند و حول محور این هدف انقلاب اسلامی را فراتر از مرز های ایران اسلامی امتداد خواهد داد و آن را همچون حلقه‌ای با تمام جنبش‌های اسلامی و بلکه کلیه خیزش‌های رهایی بخش مرتبط می سازد.

صراحت بی‌نظیر قانون اساسی در وضع تکالیف و وظایف حکومت اسلامی درباره گفتمان حمایت از مستضعفان جهان که بینشی به مراتب وسیع تر نسبت به نگاهِ خاص حمایت توام با نگاه به تعلقات مذهبی و شمول تکالیف به حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان فارغ از تعلقات دینی، ملی و فرهنگی و نیز حمایت بی‌دریغ از مستضعفان سراسر دنیا مصرح در اصل ۳ و حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر ظالمان در هر نقطه از جهان که در اصل ۱۵۴ بدان اشاره شده حاکی از عزم جدی قانونگذار اساسی و تکلیف جدی حکومت اسلامی در این راستا دارد که در نوع خود کم نظیر و شاید بی‌نظیر است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عصاره انقلابی اسلامی است که با تاسی از شریعت اسلامی تدوین شده است و از آنجا که اسلام داعیه‌دار حکومت جهانی و حاکمیت و تعالی انسان است. اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان(بند۱۶ اصل ۳) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان(مقدمه ق.ا) و آرمان تحقق سعادت انسان در کل جامعه بشری (اصل ۱۵۴) تنظیم شده است.

توجه قانون گذاران قانون اساســی به حمایت از مظلومان جهان نه فقط در یک اصل که در چند اصل مورد تأکید قرار گرفته که نشــان دهنده اهمیت موضوع بوده، برای نمونه در اصل ۱۱ قانون اساســی آمده است: «به حکم آیــه کریمه «ان هــذه امتکم امه واحــده و انا ربکــم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلــی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اســلامی قرار دهد و کوشــش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاســی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشــد».

تمامی اصول مذکور که صحبت از دفاع از مسلمانان مظلوم جهان همچنین حمایت از مستضعفان جهان در سرتاسر عالم در قانون اساسی دارد نشان از اهمیت اتحاد جامعه اسلامی دانشجویان در برابر ظالمان در هــر نقطه جهــان دارد. البته قانون گــذار عادی نیز در نظام حقوقی ایران نسبت به امور فوق بی تفاوت نبوده و ضمن اهتمام جدی در این باره دو قانون نیز مرتبط به همین اصول، آرمان‌ها و ارزش‌ها تصویب کرده است.

مجلس شورای اسلامی ماده واحــده‌ای را با نام قانون حمایت از انقلاب اســلامی مردم فلســطین به تصویب رساند که در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۹ به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده و با امضای رئیس وقت مجلس به دولت ابلاغ شده و همچنین قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلســطین که در شش ماده در تاریخ۸۷/۱۰/۱۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

قانون اصلاح ماده (1) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹ و قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ مجلس شورای اسلامی علاوه بر آنکه حاکی از عزم جدی نظام حقوقی ایران در حمایت از مسلمانان و مظلومان جهان است، از جمله قوانینی که بر ظرفیت حمایت از مستضعفان جهان و اجرای تکالیف و ارزش‌های حکومت اسلامی در این راستا اضافه کرده است.
فعال دانشجویی*

انتهای پیام/

کد خبر: 1063037

وب گردی

وب گردی