واکسن ایرانی کرونا تست شد؟!

واکسن ایرانی کرونا به مرحله تست انسانی رسیده، آیا برای رسیدن به مرحله واکسیناسیون عمومی داوطلب تست این واکسن هستید؟!

کد خبر: 1083500

برچسب‌ها