خاطره‌بازی با گل‌زنانی که نیمکت‌نشین دربی ۹۴ هستند

امروز بعدازظهر، وقتی عقربه های ساعت مچی تان به شانزده و سی و پنج رسید، دربی نود و چهارم آغاز می شود. در نود و سه دربی پشت سر گذاشته شده، همه دیده ایم یا شنیده ایم چه بوده و چه شده و چه رفته و چه آمده. این بار هم داستان کهنه دربی ایران را از نو باید روایت کرد به قرائت محمود فکری و یحیی گل محمدی. ۲بازیکن موسپید کرده ای که کم برای فوتبال ایران و برای باشگاه های خود خاطره برجای نذاشته اند. هم آنها و هم دستیارانشان تاریخچه ای جذاب در دربی دارند که امروز بخشی از آن را با هم می بینیم.

کد خبر: 1087301

برچسب‌ها