برنامه دانشجویی «خط آزاد» - قسمت 4

برنامه دانشجویی «خط آزاد» در چهارمین قسمت با توجه به انتقادات دانشجویان در نحوه برگزاری امتحانات مجازی سری به مرکز پشتیبانی «سامانه دان» زده و نگاه طنزی به مشکل بودجه فرهنگی و کف‌خوابی دانشجویان در خوابگاه دانشگاه شریف داشته است. این برنامه با هدف پیگیری مطالبات دانشجویی به اخبار و حواشی دانشگاه‌ها منتشر می‌شود.

کد خبر: 1102209

برچسب‌ها