مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد به مصاف بحران آب می‌روند

در دهه‌های گذشته موضوع خشکسالی و راه‌های حل بحران کمبود آب ازجمله مهم‌ترین و راهبردی‌ترین موضوعات مورد بررسی متخصصان و کارشناسان مربوط بوده که سهم تحقیقات و پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی را در این میان نمی‌توان نادیده گرفت؛ مراکز تحقیقاتی زیادی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارند که درخصوص مدیریت منابع آب و نحوه‌ مصرف بهینه‌ آب در جامعه امروز فعالیت می‌کنند.

کد خبر: 1106918

برچسب‌ها