جزئیات برنامه مشترک تربیت دستیار تخصصی در دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

مرکز سنجش آموزش پزشکی جزئیات برنامه های دستیاری چرخشی در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی دارای پذیرش دستیار تخصصی را منتشر کرد.

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور ۱۱ هزار داوطلب برگزار شد. در نهایت بیش از ۷ هزار نفر از داوطلبان مجاز به تعیین رشته شدند و در نهایت حدود ۴ هزار نفر پذیرفته شدند. نتایج نهایی پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ۵ شهریور ۱۴۰۲ اعلام شد.

بیشتر بخوانید:

آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون دستیاری در دانشگاه‌های علوم پزشکی

مرکز سنجش آموزش پزشکی جدول برنامه های دستیاری چرخشی (JOINT PROGRAM) دانشگاه های علوم پزشکی را منتشر کرده است.

بر این اساس در ۱۸ رشته تخصصی از میان ۲۵ رشته تخصصی دستیاری برنامه تربیت دستیار به صورت مشترک میان دانشگاه های علوم پزشکی اجرا می شود.

جدول برنامه های چرخشی دستیاران در دانشگاه های علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مبداء دانشگاه علوم پزشکی مقصد مدت/ مقطع سال دستیاری
۱ رشته داخلی
فسا شیراز ۱۲ ماه در سال های دوم و سوم دستیاری
یاسوج شیراز بلوک های گوارش ۳ ماه، هماتولوژی ۳ ماه، روماتولوژی ۲ ماه. جمعا ۸ ماه در سال های دوم و سوم دستیاری
شاهرود مراکز دیگر سال سوم جهت روتیشن های اعصاب و عفونی
آزاد تهران یا شهیدبهشتی ۸-۶ ماه در سال سوم دستیاری (فیلدهای غدد- نفرولوژی- ریه- گوارش)
سبزوار مشهد سال اول و دوم در سبزوار؛ سال سوم و چهارم دستیاری در مشهد
دزفول جونیت با اهواز (اختیاری) ۲ سال اول در دزفول مابقی در اهواز (به صورت اختیاری و با تائید مدیر گروه)
جهرم شیراز هرسال ۲ یا ۳ ماه در بلوک های روماتولوژی، غدد
البرز تهران در سالهای سوم و چهارم دستیاری غدد یکماه، خون دو ماه
۲ رشته روانپزشکی
زنجان تبریز به صورت مشترک با تبریز
گلستان در یکی از دانشگاه های دیگر پیشنهاد ۲ ماه روتیشن روانپزشکی سالمندی
* هرمزگان یکی از دانشگاه های مادر دارای مجوز رشته ۴ ماه در فیلدهای سایکوسوماتیک، روان درمانی، سالمندان
قزوین تهران به صورت مشترک با تهران
کاشان یکی از دانشگاه های مادر جهت گذراندن دوره های ناموجود
۳ رشته عفونی
اراک تهران تأمین کمبود فیلدهای آموزشی مورد نیاز
همدان تهران یا شهیدبهشتی سه ماه در سال سوم یا چهارم جهت روتیشن HIV، پیوند، TB مقاوم به درمان، NTM، هپاتیت
۴ رشته جراحی مغز و اعصاب
ارومیه تبریز ۶ ماه تا یک سال
کرمانشاه شهیدبهشتی سال چهارم دستیاری
کاشان اصفهان ۱۲ماه، الزاما سال چهارم در فیلدهای قاعده جمجمه (۶ ماه)، اطفال (۴ ماه)، عروق (۲ماه)
اراک ایران سال سوم یا سال چهارم دستیاری
اهواز سایر مراکز بصورت اختیاری در بلوک های مورد نیاز و بر اساس درخواست دستیار در حد ۱ تا ۳ ماه
بیرجند مشترک با مشهد سال های سوم و چهارم دستیاری
البرز در یکی از دانشگاه های مادر سال های سوم و چهارم و پنجم دستیاری
بابل جوینت با یکی از دانشگاه های مادر سال های سوم و چهارم دستیاری
۵ رشته ENT
بقیه الله (عج) چرخشی با تهران (بیمارستان امیراعلم) ۳ ماه سال اول برای اورژانس ها
۶ رشته ارتوپدی
کاشان اصفهان یا تهران به مدت ۲ سال در سال های سوم و چهارم دستیاری جهت گرایشات مختلف مانند اطفال، دست و...
گلستان شهیدبهشتی یک سوم دوره در شهیدبهشتی
البرز جونیت با تهران ۸ ماه در طی سال های سوم و چهارم دستیاری
اردبیل تبریز ۲ سال از کل دوره دستیاری
کرمانشاه یکی از دانشگاهها جهت روتیشن اسپاین، اطفال، شانه، حداقل ۳-۲ ماه برای هر کدام
زنجان دانشگاه های تیپ یک ۶ ماه جهت دوره های اطفال، اسپاین، شانه و تومور
گیلان یکی از دانشگاه های مادر در تهران دوره ۴ ماهه در سال های سوم و چهارم دستیاری جهت فیلدهای tumor-ankle-spine-foot و اطفال

ادامه جدول برنامه های چرخشی دستیاران در دانشگاه های علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مبداء دانشگاه علوم پزشکی مقصد مدت/ مقطع سال دستیاری
۷ رشته چشم
بقیه الله (عج) تهران و شهیدبهشتی طبق برنامه چرخشی با لبافی نژاد و فارابی
یزد تهران ۶ تا ۸ ماه در سال های سوم و چهارم دستیاری جهت روتیشن اورژانس، گلوکوم، استرابیسم و اوربیت
گیلان شهیدبهشتی طبق برنامه چرخشی
۸ رشته طب کار
بندرعباس تهران مشترک
۹ رشته رادیولوژی
کاشان یکی از دانشگاه های معتبر قطب جهت آموزش رادیولوژی کودکان، زنان و اقدامات مداخله ای
رفسنجان کرمان -
بیرجند مشترک با مشهد در گرایش های اینترونشن، اطفال و MRI مجموعا به مدت ۶ ماه در طول دوره دستیاری
ارومیه تبریز ادامه برنامه چرخشی با تبریز
ارتش تهران فیلدهای سر و گردن و زنان و کودکان
گیلان یکی از دانشگاه های مادر ۶ ماه در سال های سوم و چهارم
بقیه الله (عج) ایران برای بخش های چرخشی رادیولوژی کودکان و زنان
فسا شیراز حداقل نیمی از طول دوره
بابل در یکی از دانشگاه های دیگر در نیمه دوم سال سوم دستیاری به مدت ۲ ماه اینترونشن
زنجان یکی از دانشگاه های مادر جهت دوره کوتاه مدت برای برست، نورورادیولوژی، توراکس، msk
۱۰ رشته زنان و زایمان
اردبیل تبریز بطور مشترک با تبریز (به عنوان دانشگاه معین)
یاسوج شیراز یا اصفهان روتیشن بخش نازایی و سایر بخش های لازم در سال سوم دستیاری
سبزوار جونیت با علوم پزشکی مشهد دو سال اول سبزوار مابقی در مشهد
البرز یکی از دانشگاه ها جهت روتیشن انکولوژی
سمنان تهران ۲ ماه در سال چهارم دستیاری جهت بلوک های پره ناتال و کف لگن
قم مراکز دیگر روتیشن کف لگن در سال سوم و چهارم دستیاری هر سال یک ماه
۱۱ رشته کودکان
بیرجند مشهد الزام چرخش دستیاران در بخش های فوق تخصصی برحسب وضعیت بخش مبدا
ایلام چرخش با یکی از دانشگاه های تیپ یک در سال ۳ برای مدت ۶ ماه جهت فیلدهای روماتولوژی، خون، هماتولوژی، نوزادان و ریه
یاسوج شیراز گذراندن روتشین های نورولوژی، غدد و ICU
سبزوار مشهد حداقل سالی یک ماه جهت عفونی، یک ماه جهت هماتولوژی
بوشهر شیراز مشترک
جهرم شیراز مشترک
فسا شیراز حداقل ۳ ماه در سال دوم دستیاری جهت دوره های picu، عفونی، نورولوژی، هماتولوژی
بجنورد مشهد ۶-۴ ماه درفیلدهای روماتولوژی، ریه، هماتولوژی، picu، اورژانس، جنرال
رفسنجان کرمان ۶ ماه جهت تکمیل آموزش
بقیه الله (عج) یکی از دانشگاه های شهر تهران جهت بخش هایی که فوق تخصص مربوطه حضور ندارد
* گناباد مشهد حداقل یکسال در بخش های فوق تخصصی عفونی، قلب، اعصاب، ریه، آسم و آلرژی، نوزادان؛ در سال دوم و سوم دستیاری هرکدام به مدت ۲ ماه
۱۲ رشته بیهوشی
بندرعباس - روتیشن با دانشگاه های دیگر جهت دوره چرخشی بیهوشی اطفال و توراکس، عروق و پیوند
رفسنجان کرمان سال سوم یا چهارم دستیاری برای روتیشن فوق تخصصی
جهرم شیراز ۲ سال در طول دوره
شهرکرد اصفهان ۶ ماه در سال دوم
سمنان شهیدبهشتی سال سوم و چهارم هر سال به مدت ۲ ماه جهت کودکان، درد، رژیونال
کاشان یکی از دانشگاه های مادر یک ماه بیهوشی کودکان، ۲ ماه ICU
لرستان شهیدبهشتی -
بیرجند مشترک با مشهد حداقل ۶ ماه
یاسوج مشترک با شیراز سال دوم و سوم دستیاری (حداقل به مدت ۱۲ ماه) جهت دوره های جراحی قلب، جراحی اعصاب، جراحی کودکان، درد مزمن و حاد
زابل به صورت همکاری با زاهدان -
بابل یکی از دانشگاه های دیگر پیشنهاد به روتیشن در فیلدهای جراحی قلب، درد مزمن، رژیونال آنستزی

ادامه جدول برنامه های چرخشی دستیاران در دانشگاه های علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مبداء دانشگاه علوم پزشکی مقصد مدت/ مقطع سال دستیاری
۱۳ رشته جراحی عمومی
یاسوج شیراز یا اصفهان سال اول ۳ ماه، سال دوم ۳ ماه، سال سوم ۶ ماه، سال چهارم ۶ ماه
بیرجند مشهد سال سوم و چهارم دستیاری
قم یکی از دانشگاه های مادر ۲ تا ۳ ماه در سال چهارم دستیاری
بندرعباس یکی از دانشگاه های معین جهت بعضی دوره ها
قم یکی از دانشگاه های مادر دوره چرخشی کنسر سرجری به مدت ۲ تا ۳ ماه در سال چهارم دستیاری
سمنان یکی از دانشگاه های تیپ یک (سال سوم) حداقل ۶ ماه در سال سوم دستیاری تاکید بیشتر بر فیلدهای جراحی عروق، جراحی اطفال، جراحی سرطان
بوشهر یکی از دانشگاه های تیپ یک (شیراز یا ایران) حداقل ۱۸ ماه در سال های دوم، سوم و چهارم دستیاری طبق کوریکولوم
شهرکرد یکی از دانشگاه های مادر ۶-۳ ماه در فیلدهای کلورکتال، کانسر، توراکس در سال سوم دستیاری
* بجنورد مشهد روتیشن با مشهد پس از سال اول دستیاری (طبق برنامه پیشنهادی هیات ارزشیابی)
کرمانشاه در یکی از دانشگاه های مادر ۲ ماه در فیلدهای عروق، توراکس و کلورکتال
بجنورد مشهد فقط برای سال اول تائید است و پس از ارزیابی پایان سال اول در صورت تائید بصورت مشترک با مشهد
۱۴ رشته طب اورژانس
شاهرود مازندران جهت مسمومیت
قم ایران -
سمنان چرخش با یکی از دانشگاه های تهران -
۱۵ رشته رادیوانکولوژی
همدان یکی از دانشگاه های مادر حداقل ۳ ماه جهت آموزش تکنیک های درمانی و موارد آموزشی
کرمان شهیدبهشتی پیشنهاد حداقل ۳ ماه در سال چهارم دستیاری
۱۶ رشته ارولوژی
بابل جوینت با شهیدبهشتی ۶ ماه در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
زاهدان یکی از دانشگاه های معتبر روتیشن ۶ ماه
۱۷ رشته بیماری های مغز و اعصاب
بیرجند مشترک با مشهد سال سوم دستیاری در زمینه بیماری های حرکتی نوروماسکولار و نورولوژی کودکان
اردبیل مشترک با تبریز دو سال اول در اردبیل و مابقی در تبریز
کاشان تهران یا اصفهان چرخش سه ماه
قم یکی از دانشگاه های تیپ یک روتیشن کوتاه مدت جهت دوره های اولتراسوند، صرع، اختلالات حرکتی
بابل با یکی از دانشگاه ها دانشگاه می تواند برای سال سوم و چهارم دستیاری طبق کوریکولوم مصوب روتیشن داشته باشد
۱۸ رشته بیماری های قلب و عروق
بیرجند مشهد ۶ ماه تا یکسال جهت برخی دوره ها
* شهرکرد اصفهان سه سال شهرکرد، یک سال اصفهان
هرمزگان یکی از دانشگاه های دارای بخش فعال الکتروفیزیولوژی دانشگاه می تواند روتیشن الکتیو حداقل ۲ ماه در سال سوم دستیاری داشته باشد

موارد ذکر شده در جدول فوق به عنوان چرخش در دانشگاه مقصد، می تواند در ارزشیابی های بعدی بخش مذکور تغییر یابد.

موارد دارای ستاره در جدول فوق به تازگی در برنامه آموزشی مورد تائید شورای گسترش دانشگاه ها قرار گرفته اند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1200460

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =