بهانه قرار گرفتن روز هوای پاک و حضور رئيس‌جمهور در خطوط متروي تهران، فرصتی بس مغتنم برای گشایش فصلی تازه در توسعه مترو به شمار می‌رود. آنجا که حسن روحانی در میان خیل عظیم مسافران هر روز متروي تهران حضور یافت و چند ایستگاهی را با آنها همسفر شد، فرصتی بود تا رئيس‌جمهور، ببیند که چگونه مسافران مترو، زیر فشارهای فراوان به مقصد می‌رسند. فرصتی بود تا روحانی ببیند که هزاران نفر مسافر مترو، هر روز در لای فشار جمعیت، «کتلت» می‌شوند و متروی پایتخت، دردش را به آنها تحمیل می‌کند. فرصتی بود تا روحانی ببیند که اختصاص نیافتن بودجه لازم به متروي تهران از محل ردیف کمک‌هاي دولتی در سال‌هاي اخیر، چه به روز مردم در ایستگاه‌هاي مترو آورده و آنها چگونه زیر دست و پا می‌مانند. 
فرصتی بود تا روحانی ببیند وقتی با گذشت 10 ماه از سال، سهم متروي تهران از محل کمک‌های دولت و آنچه قانون موظف کرده پرداخت نمی شود، شأن و احترام مسافران در ایستگاه‌هاي مترو را به حداقل رسانده و بسیاری از آنها را لای «در» واگن قطار قرار می‌دهد و بالاخره فرصتی بود تا روحانی ببیند که امروز، توسعه حمل و نقل ریلی تهران از واجب‌ترین اموری است که نپرداختن دولت به تعهداتش در قبال مترو، توسعه آن را با دست انداز مواجه کرده است. آقای رئيس جمهور! متروي تهران که شما چند ایستگاهی را مسافر آن بودید، سال‌هاست که از بی مهری‌هاي دولتی رنج می‌برد. سال‌هاست که بدعت‌هاي غلط دولت احمدی نژاد در کم توجهی به متروي تهران، سبب شده تا حق طبیعی مردم در استفاده راحت و بی‌دغدغه از حمل و نقل عمومی دیده نشود. سال‌هاست که دولت، تمام قد در مقابل قوانین توسعه‌ای مترو قد علم می‌کند، نه از صندوق توسعه ملی به مترو کمک می‌کند، نه یارانه‌هاي بلیت را کامل می‌دهد و نه سهم بودجه عمرانی را. 
آقای رئيس‌جمهور!  سال هاست که متروي تهران که امروز ساخت هر کیلومتر آن 100 میلیارد تومان هزینه دارد، با كم توجهي و بي‌مهري دولت‌ها ساخته مي‌شود. 
آقای رئيس جمهور! سال هاست که مردم تهران صبح‌ها و عصرها در خطوط مترو، بیشترین فشارها را تحمل می‌کنند، کیف و جیبشان قاپیده می‌شود، لباس‌هایشان چروکیده و پاره می‌شود و در نهایت جانشان به لبشان می‌رسد تا به مقصد برسند... آقای رئيس جمهور، اکنون که چند ایستگاهی را همراه مردم در خطوط مترو بودید، بدانید که اگر همراهی دولت شما با مدیریت شهری برای پرداخت به موقع کمک‌ها و منابع مالی مترو باشد، همه این مشکلاتی که از مترو گفتیم در کمترین سال، حل خواهد شد. آقای رئيس جمهور، بدانید که دولت اکنون بیش از 12 هزار میلیارد تومان به مردم تهران بدهکار است که نیمی از این رقم به حوزه حمل و نقل و مترو مربوط می‌شود، که اگر این بدهی‌ها در دولت‌هاي قبل و حال پرداخت شده بود، وضع ترددهای مردم تهران آنگونه که در مترو دیدید، نبود. 
آقای رئيس جمهور، حال که چند ایستگاهی را همراه مردم تهران در مترو بودید، باور کنید که امید مردم به همراهی دولت شما با مدیریت شهری برای زیر دست و پا نماندشان در خطوط مترو است و اینکه ببینند دست به دست مدیریت شهر تهران دادید تا به موقع پول‌هاي مترو پرداخت شود، به موقع ایستگاه‌ها افتتاح شود، به موقع قطارها برسند و به موقع امید به زندگی‌شان برگردد و در واگن‌هاي مترو، پا روی پا اندازند.... 
کد خبر: 198410

وب گردی

وب گردی