از هفت‌خوان گرفتن کارت امتحان تا پیگیری حقوق اساتید دانشگاه آزاد

سومین قسمت از برنامه دانشجویی «خط آزاد» به هفت خوان گرفتن کارت امتحانات، تغییرات ناگهانی زمان امتحانات دانشجویان و مطالبات اساتید مدعو دانشگاه آزاد تهران جنوب پرداخته است. این برنامه با هدف پیگیری مطالبات دانشجویی به اخبار و حواشی دانشگاه‌ها منتشر می‌شود.

کد خبر: 1101286

برچسب‌ها