برنامه دانشجویی «خط آزاد» - قسمت هفتم

برنامه دانشجویی «خط آزاد» در هفتمین قسمت نگاه طنزی به تاخیر اعلام نمرات توسط اساتید داشته است. این برنامه با هدف پیگیری مطالبات دانشجویی به اخبار و حواشی دانشگاه‌ها منتشر می‌شود.

کد خبر: 1104790

برچسب‌ها