راهبردهای سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی‌ اعلام شد

سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی در قالب ۱۱ راهبرد کلان، ۳ محور راهبردی و ۱۰ بسته کاری تدوین و شاخص‌های متناظر با اهداف راهبردی به همراه راه‌کنش‌های لازم در برنامه عملیاتی آن ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز، مراسم رونمایی از سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی در قالب برنامه پنج ساله راهبردی عملیاتی برگزار شد.

این سند به منظور تحقق سند دانشگاه اسلامی و سایر اسناد بالادستی در حوزه علم و فناوری تهیه و به واحدهای دانشگاهی‌ ابلاغ شد. ایسکانیوز در گزارش‌ زیر به بررسی رویکردها، راهبردها، محورها، بسته‌های کاری و برنامه عملیاتی این سند پرداخته است.

الزامات و اسناد فرادستی

از جمله الزامات و اسناد فرادستی سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی می‌توان به رهنمودهای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، سند دانشگاه اسلامی، سیاست های کلی نظام در بخش علم و فناوری، نقشه جامع علمی کشور، سند جامع روابط علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنج ساله توسعه کشور اشاره کرد.

رویکردهای تحول آفرین

سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی دارای پنج رویکرد تحول آفرین است. چرخش تحول آفرین از آموزش حافظه محور به یادگیری تعالی بخش، علمی کاربردی، رویکرد اول تحول آفرین این سند به شمار می‌رود که درکنار آن باید به ارتقای شاخص کارآمدی و مهارت های مورد نیاز به ویژه تعاملات حل مسئله کار گروهی و کارآفرینی نیز توجه شود.

چرخش تحول آفرین از عرضه محور بودن مقاله‌ها، غیر هدفمندی پژوهش و تولید دانش و فناوری به تقاضا محوری و پاسخگویی اثربخش به نیازهای علمی، تربیتی، محلی و ملی متاثر از چالش های آمایش محور و تحولات سریع اجتماعی_فناورانه رویکرد تحولی دوم سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی است‌.

چرخش تحول آفرین از ناکارآمدی فرهنگی و تربیتی به اجماع تربیتی فرهنگی و هویتی ارزش مدار، درونزا، پویا، انسجام بخش فرهنگی و اجتماعی و امید آفرین رویکرد سوم تحول آفرین این سند است که با تکیه بر نقش قطب‌های اثر گذار مانند معلم استاد مدیریت خانواده و محیط‌های رفاقتی و جامعه شکل می‌گیرد.

چرخش تحول آفرین از اقتصاد شهریه محور و مبتنی بر افزایش املاک به پایداری اقتصادی مبتنی بر درآمدزایی از جریان یادگیری تحول آفرین و پژوهش و نوآوری کارآمد رویکرد چهارم تحولی این سند به‌شمار میرود که با تعالی سازمانی و نگاه از مدیریت جزیره‌ای به مدیریت شبکه های داده مبنا یکپارچه همراه است که با استفاده حداکثری از سامانه سپاری محقق می‌شود.

چرخش تحول آفرین از رشد کمی فیزیکی و غیر هدفمند واحدهای دانشگاهی به توسعه کیفی همراه با باز معماری واحدها مبتنی بر توجه به بعد مجازی در چارچوب یکپارچه سازی سایبری فیزیکی دانشگاه تحول دیجیتال و مأموریت گرایی زمینه به محور در قالب به واحدهای حل مسئله مرجعیت ساز پیشران تعالی و پیشرفت و کادر ساز در سطوح محلی و ملی است.

۱۱ راهبرد کلان سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی

سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی دارای ۱۱ راهبرد کلان است. راهبرد اول کیفیت بخشی رشد علمی و کارآمدسازی نظام آموزشی است و در این مسیر باید برای نزدیکی به مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و انطباق حداکثری رشته های تحصیلی و محتوای آموزشی با نیازهای آمایشی تلاش کرد.

توانمندسازی علمی واحدهای دانشگاهی منتخب با عنوان واحدهای مرجعیت ساز در تولید و انتقال دانش‌های مرجع مرزشکن و تمدن آفرین، همچنین تقویت قابلیت پاسخگویی به نیازهای آمایشی و کنشگری فعال شبکه واحدهای دانشگاهی در توسعه محلی و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی منطقه در قالب واحدهای پیشران توسعه و واحدهای حل مسئله دومین و سومین راهبرد کلان این سند به شمار می‌رود.

از جمله دیگر راهبرد سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی می‌توان به توسعه فعالیت ها در زمینه فناوری نوآوری و کارآفرینی اشاره کرد. این مهم با نقش‌آفرینی فعال در زیست بوم های محلی نوآوری حمایت از فعالیت شرکت‌های دانش بنیان نوپا منتسب به اهالی دانشگاه محقق خواهد شد.

تعمیق و گسترش تعامل حوزه و دانشگاه راهبرد کلان پنجم این سند به شمار می‌رود که با انجام پژوهش‌های راهبردی، حضور نخبگان حوزه در دانشگاه و همکاری‌های مشترک آموزشی و پژوهشی با هدف مرجعیت آفرینی، تولید و کاربست علوم انسانی صورت می‌گیرد.

پایدارسازی اقتصادی دانشگاه، تقویت هم افزایی و فعالیت‌های شبکه‌ای با تاکید بر بهره‌برداری بهینه از منابع و زیرساخت های موجود راهبرد ششم، عمق بخشی و گسترش معنویت، فرهنگ و اخلاق در سطح دانشگاه بر اساس موازین اسلامی و گفتمان انقلابی با تکیه بر قطب‌های اثرگذار و استفاده مناسب از ابزارهای فرهنگی راهبرد هفتم و تحول در فرهنگ سازمانی و غلبه نگاه فرهنگی در توسعه و کارآمدسازی نظام های پنجگانه دانشگاه با تاکید بر نقش اعضای هیئت علمی راهبرد هشتم این سند هستند.

توسعه تعاملات و فعالیت‌های الهام بخش بین‌المللی از جمله راهبردهای دیگر سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی به شمار می‌رود. این امر با تاکید بر کشورهای منطقه‌ای با ایفای نقش فعالانه در تربیت علمی جوانان مستعد جهان اسلام و تلاش برای دستیابی به مرجعیت علمی جهان مخصوصاً جبهه مقاومت و تقویت دیپلماسی عمومی و علمی کشور محقق خواهد شد.

چابک سازی و توسعه سازمانی با تقویت نقش سازنده و والدانه سازمان مرکزی و استقرار چرخه یادگیری در سطح واحدهای دانشگاهی راهبرد کلان دهم این سند به شمار می‌رود.

توسعه بعد مجازی دانشگاه و حضور اثربخش در فضای مجازی راهبرد آخر سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی است که با شبکه سازی نخبگانی، توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و تولید محتوای اثرگذار بر اساس ظرفیت های علمی و فرهنگی و سرمایه اجتماعی دانشگاه بر اساس معماری یکپارچه محقق خواهد شد.

محورهای راهبردی

محورهای راهبردی سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی برای انسجام بخشی به ساختار محتوایی برنامه و همگرایی ذهنی تمامی سطوح برنامه‌ریزی تنظیم شده است. این محورها که از ارکان جهت دهنده شامل محورهای اصلی مأموریتی، چشم انداز، الزامات راهبردی دانشگاه مبنی بر ارتقای علمی، گسترش فضای انقلابی و حفظ کیان دانشگاه و رویکردهای تحول‌آفرین استخراج شده‌اند، شامل دانشگاه پژوهشگر و توسعه دهنده فضای انقلابی، دانشگاه سرآمد و پاسخگو و دانشگاه کارآمد و پایدار است.

بسته‌های کاری سند

مجموع موارد ذکر شده ذیل محورهای راهبردی از ۱۰ مورد تشکیل می‌شود که از راهبردهای کلان دانشگاه استخراج شده است. این موارد بیان کننده اهداف اصلی دانشگاه در برنامه پنج ساله راهبردی عملیاتی ۱۴۰۵_۱۴۰۰ بوده و چارچوب و اولویت‌های اصلی آن را شکل می دهد. برای ایجاد پویایی در اجرای برنامه و بکارگیری الگوهای کارآمد شامل رویکرد چارچوب منطقی، مدیریت سبد پروژه‌ها و برنامه ریزی چابک هر کدام از مقصودهای ذکر شده تبدیل به یک بسته کاری شده است. به همین منظور تمامی برنامه‌ها و فعالیت‌های دانشگاه در قالب این بسته‌های کاری باید ساماندهی شوند.

این بسته‌های کاری شامل ارتقای کیفیت و کارآمدی دوره‌های تحصیلی، ارتقای تربیت اخلاقی، معنوی و هویتی، ارتقای پاسخگویی و قابلیت حل مسئله، توسعه فن آوری نوآوری و کارآفرینی، ارتقای جایگاه بین‌المللی و الهام بخش، پیشرفت علمی مرجعیت ساز و تمدن آفرین، فعالیت منسجم و هم‌افزایی شبکه‌ای، تحول در فرهنگ سازمانی، دستیابی به سازمان یادگیرنده و بهره‌وری و پایداری اقتصادی است. لازم به ذکر است در سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی، برای هر یک از بسته‌های کاری، اهداف و راه‌کنش‌های لازم تعریف شده است.

برنامه عملیاتی سند

در برنامه عملیاتی سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی شاخص‌ها و اهداف کمی متناظر با اهداف راهبردی در قالب محور، ۱۰ بسته کاری، هدف، شاخص، روش محاسبه از مرداد ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است.

راه‌کنش‌ها و اقدامات لازم برای بسته‌های کاری که پیش‌تر به آن اشاره شد، به همراه اهداف کمی متناظر با آن‌ها در قالب راه‌کنش این سند تعریف شده و همچنین نوع اقدام، مجری، متولی و نحوه سنجش راه‌کنش از پایان مرداد ۱۴۰۱ تاپایان مرداد ۱۴۰۵ نیز با جزئیات کامل در این سند ذکر شده است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1115162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 9 =