نورپردازی نما در منظر شبانه منتشر شد

کتاب «نورپردازی نما در منظر شبانه» تالیف محمدجواد مهدوی نژاد و مائده پورفتح اله توسط سازمان چاپ وانتشارات دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نور یکی از اساسی ترین و ضروری ترین پدیده ها در زندگی انسان هاست و یکی از مهمترین حواس ما یعنی بینایی برای عملکرد صحیح دیدن، تشخیص رنگ نیاز به نور دارد. نور و نورپردازی را می توان از دو جنبه کمی و کیفی بررسی کرد. نور از نظر کمی باید نیازهای کارکردی و خودآگاه انسان را تامین کند تا از نظر کاربردی مطلوب باشد و از نظر کیفی، نیازهای زیستی و ناخودآگاه انسان را تامین کند.

الزامات شهرنشینی موجب شده است بخشی از کارکرد زندگی اجتماعی افراد و حضور آن ها در فضاهای شهری در شب نیز ادامه پیدا کند. در این میان نورپرداری نما و جداره های شهری جایگاه ویژه ای در تصویر منظر شبانه شهرها دارد. نورپردازی نمای ساختمان جزیی جدانشدنی از معماری و منظر شهری است و اهمیت آن به اندازه ای است که نه فقط به عنوان نورپردازی شب، بلکه به عنوان ساماندهی نور، چه در روز و چه در شب، هویتی مستقل پیدا می کند.

امروزه نورپردازی نما به دو صورت خلق می شود یکی همزمان با طراحی و همگام با ایده های طراحی بنا و دیگری پس از طراحی یک ساختمان و برای شاخص سازی ساختمان و معماری آن. در این مورد طرح معماری باید شناسایی و تحلیل شود و سپس طراحی نورپردازی صورت گیرد که این امر محدودیت هایی را در نصب تجهیزات و طرح نورپردازی به دنبال دارد.

نحوه طراحی نورپردازی نما و برنامه ریزی آن برای چگونگی نمایش جداره ساختمان در منظر شبانه یک شهر معماری نور خوانده می شود.

معماری نور، عامل اساسی در مناسب سازی محیط های ساخته انسان و زیبایی منظره آن در شب است. منظر شبانه شهرها باید منطبق با الگویی باشد که تجلی های زیبایی شناسی و عملکردی شهر را با توجه به فرهنگ، مذهب، و باورهای ساکنان آن شهر به نمایش بگذارد. در این کتاب ضمن بررسی ابعاد مختلف و سطوح تاثیرگذار در طراحی نورپردازی نماهای شهری، نمونه هایی ارائه و فناوری های جدید عرصه نورپردازی معرفی شده اند تا زمینه شناخت جایگاه طراحی نورپردازی نما در منظر شبانه فراهم شود.

این کتاب مشتمل بر 6 فصل است. فص اول به بررسی اجمالی ماهیت و مفهوم نور و پس از آن به نیازهای زیستی و بصری انسان اختصاص دارد. فصل دوم مربوط به سیر تاریخی فناوری و روشنایی و معماری نور، فصل سوم به معیارهای بصری طراحی نورپردازی و معماری نور، فصل چهارم درباره جایگاه نورپردازی نما در منظر شبانه، فصل پنجم به عوامل فنی – بصری در طراحی نورپردازی نما می پردازد و دست آخر فصل ششم به نمونه های موردی همچون بررسی ویژگی های نمونه های موفق نورپردازی خانه روشن شده با ال ای دی در سوئیس یا نورپردازی توسط سیستم کلیک اختصاص دارد.

کتاب «نورپردازی نما در منظر شبانه» تالیف محمدجواد مهدوی نژاد و مائده پورفتح اله در 209 صفحه و شمارگان هزار نسخه توسط سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.

انتهای پیام/

کد خبر: 989530

وب گردی

وب گردی