کارگاه‌های موقت خیاطی دوخت ماسک توسط خواهران بسیجی و خادمین حرم در شبستان حرم مطرح علی بن مهزیار اهوازی(ع) توسط اداره کل اوقاف استان خوزستان برپا که اقدام به تولید ماسک کرده و بعد از مراحل استریلیزه و ضدعفونی کردن تحویل مراجع ذیربط و مردم می‌گردد.

وب گردی

وب گردی