سید علی طاهری

زادهٔ ۱۳۴۸ در نجف و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان است. طاهری پیش از این نماینده مجلس دوره‌های هشتم و نهم از حوزه انتخابیه گلستان و آق قلا بوده است.