پذیرش دانشجوی ارشد پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی چه شرایطی دارد؟

شرایط پذیرش دانشجوی ارشد رشته‌های گروه پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه‌های علوم پزشکی ارتش و بقیه‌الله و... اعلام شد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزارش ایسکانیوز، نتایج آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی ۳۱ مرداد ماه آغاز شد. انتخاب رشته داوطلبان مجاز نیز از ۲ شهریورماه آغاز می‌شود و به مدت ۲ روز ادامه دارد.

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاههای علوم پزشکی ارتش، علوم پزشکی بقیه‌الله، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهد و مراکزی مااند انستیتو پاستور ایران، سازمان انتقال خون ایران، مرکز قلب شهیدرجایی، موسسه سرمسازی رازی از طریق وزارت بهداشت انجام می‌شود اما سایر شرایط از جمله خدمات و امکانات رفاهی تابع ضوابط و قوانین آن مراکز است و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیچ‌گونه مسئولیتی درباره شرایط خاص آنها نخواهد داشت.

ایسکانیوز در نظر دارد شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در این دانشگاه‌ها را برای داوطلبان کنکور ارشد پزشکی بررسی کند.

شرایط پذیرش دانشجوی ارشد پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی

 داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی برای رشته‌های مورد پذیرش از طریق آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، باید شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت‌نام را با دقت مطالعه کنند. 

لازم به ذکر است ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در تمامی مراحل پذیرش دانشجو در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی که از طریق آزمون وزارت بهداشت دانشجو می‌پذیرند، اجرا می‌شود. پس از پذیرش دانشجو، تمامی ضوابط تحصیلی (از جمله هزینه دوره تحصیل و سایر ضوابط خاص) تابع قوانین دانشگاه آزاد اسلامی است. میزان شهریه توسط دانشگاهها اعلام خواهد شد و لازم است داوطلبان این موضوع را از دانشگاه‌های مورد نظر پیگیری کنند.

دانشگاه علوم پزشکی ارتش تعهدی در قبال خوابگاه، ایاب و ذهاب و اسکان ندارد

داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی ارتش(فقط پرسنل رسمی نیروهای مسلح) برای رشته‌های مورد پذیرش از طریق آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، باید توجه داشته باشند که ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در تمامی مراحل قبل و بعد از آزمون برای این دانشگاه اجرا می‌شود. همچنین متقاضیان باید دارای شرایط مندرج در بند ب-۸ و شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت‌نام باشند.

داوطلبان متقاضی رشته روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ارتش باید توجه داشته باشند مرحله مصاحبه برای این رشته در دانشگاه آجا برگزار خواهد شد. اطلاعات لازم در این مورد از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می‌شود. این افراد پس از انجام مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های عمومی و طی مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نهایی واقع خواهند شد.  لازم به ذکر است معرفی این افراد به منزله کسب اولویت پذیرش و یا قبولی نیست.

تعدادی از داوطلبان سهمیه رزمندگان و ایثارگرانی (خود داوطلب شرکتکننده در آزمون) که پرسنل رسمی نیروهای مسلح بوده و دارای شرایط مربوط به دانشگاه علوم پزشکی ارتش در رشته‌های مورد پذیرش هستند، می‌توانند این دانشگاه را برای ادامه تحصیلات تکمیلی خود انتخاب کنند.

داوطلبان باید توجه داشته باشند تحصیل در دانشگاه به‌صورت تمام وقت و غیر شبانه روزی بوده و تمامی هزینه‌های آموزشی برعهده شخص داوطلب است. ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان این دانشگاه منوط به تاییدیه مکتوب (مجوز) از یگان خدمتی مربوطه و با پرداخت شهریه در قالب قرارداد آموزشی با سازمان متبوع داوطلب پذیرفته شده است.  از طرفی انتساب (ماموریت) تحصیلی برای مقاطع کارشناسی ارشد الزامی است.

متقاضیان باید توجه داشته باشند دانشگاه علوم پزشکی ارتش هیچگونه تعهدی در قبال خوابگاه، ایاب و ذهاب و اسکان ندارد.

داوطلبان متقاضی تحصیل در علوم پزشکی بقیه‌الله باید اعضای رسمی سپاه باشند

تمامی داوطلبان متقاضی تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) بر اساس اعلام آن دانشگاه، میبایست اعضای رسمی سپاه (با ارائه مجوز شرکت در آزمون از معاونت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپاه) و همچنین سایر نیروهای مسلح شامل اعضای رسمی شامل ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع (با ارائه مجوز شرکت در آزمون از رده خدمتی مربوطه)باشند. این افراد پس از انجام مصاحبه و بررسی صلاحیتهای عمومی و طی مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نهایی واقع خواهند شد. لازم به ذکر است معرفی این افراد به منزله کسب اولویت پذیرش و یا قبولی نیست.

متقاضیان برای پذیرش در دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله باید مفاد مندرج در بند ب-۷ -شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت‌نام دقیقا مطالعه کنند. ثبت‌نام نهایی پذیرفتهشدگان این دانشگاه، منوط به تایدییه مکتوب (مجوز) از یگان خدمتی مربوطه و پرداخت شهریه در قالب قرارداد آموزشی با سازمان متبوع داوطلب پذیرفته‌شده است.

این دانشگاه هیچ گونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه دانشجویان کارشناسی ارشد ندارد.

مقاضیان باید توجه داشته باشند اطلاعات لازم درباره برگزاری مرحله دوم، از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد. تعدادی از داوطلبان سهمیه رزمندگان و ایثارگرانی (خود داوطلب شرکت کننده در آزمون) که پرسنل رسمی نیروهای مسلح هستند و دارای شرایط مربوط به این دانشگاه در رشتههای مورد پذیرش میباشند، میتوانند نسبت به انتخاب این رشته‌ها اقدام کنند.

مبلغ دوره‌های مجازی دانشگاه‌های علوم پزشکی توسط دانشگاه اعلام می‌شود

داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دوره‌های مجازی دانشگاه‌های علوم پزشکی موظفند آیین نامه آموزش از راه دور دانشگاههای علوم پزشکی را مطالعه کنند. تحصیل در این دوره با پرداخت شهریه همراه است و مبلغ آن توسط دانشگاه اعلام می‌شود.

اختصاص خوابگاه دانشجویی مجردی به دانشجویان روزانه دانشگاه شاهد

داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه شاهد باید توجه داشته باشند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در کلیه مراحل قبل و بعد از آزمون برای آن دانشگاه برای پذیرش دانشجو اجرا می‌شود. پس از پذیرش تمامی ضوابط تحصیلی تابع قوانین دانشگاه شاهد است. به همین منظور به داوطلبان توصیه میشود قبل از انتخاب تحقیقات لازم را بعمل بیاورند و برای کسب اطلاعات در رابطه با این دانشگاه ضمن مطالعه بند ب-۹-شرایط اختصاصی، به آدرس اینترنتی دانشگاه شاهد مراجعه کنند.

 اطلاعات لازم در خصوص برگزاری مرحله دوم، از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد. این افراد پس از انجام مصاحبه و بررسی صلاحیتهای عمومی و طی مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نهایی واقع خواهند شد و معرفی این افراد به منزله کسب اولویت پذیرش و یا قبولی نیست. به تمامی دانشجویان روزانه، با اخذ اجاره بهای مصوب، خوابگاه دانشجویی مجردی واگذار می‌شود. به دانشجویان شهریه‌پرداز، شاغل و بورسیه در صورت داشتن ظرفیت و امکانات و تاییدیه کمیته اسکان، با اخذ اجاره بهای مصوب، خوابگاه دانشجویی واگذار می‌شود.

جایزه‌های نقدی دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس برای دانشجویان

متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه تربیت مدرس برای رشته‌های مورد پذیرش از طریق آزمون کارشناسی ارشد سال جاری وزارت بهداشت، باید توجه داشته باشند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در کلیه مراحل قبل و بعد از آزمون برای آن دانشگاه برای پذیرش دانشجو اجرا می‌شود. پس از پذیرش کلیه ضوابط تحصیلی تابع قوانین دانشگاه تربیت مدرس است، به همین منظور ه متقاضیان توصیه می‌شود علاوه بر مطالعه مفاد بند ۱۰-ب، شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت‌نام، قبل از انتخاب دقت و تحقیقات لازم از سایت دانشگاه را به عمل بیاورند.

دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۴۰۰ ،برای رتبه نخست آزمون سراسری مرکز سنجش آموزش پزشکی (که حداقل ۴ دانشگاه دولتی در آن رشته در سال جاری پذیرش دانشجو دارد)، سه میلیون تومان هدیه در نظر گرفته است. یک سوم مبلغ هدیه حداکثر تا پایان نیمسال دوم تحصیلی و الباقی به تدریج در طی نیمسال‌های بعدی و براساس کسب حد نصاب شاخص‌های پیشرفت تحصیلی توسط دانشجو پرداخت می شود.

برای حمایت از پایان‌نامه تحصیلی تمامی دانشجویان دوره روزانه، از یک تا دو میلیون تومان اعتبار پژوهشی در نظر گرفته شده است. علاوه بر اعتبار پژوهشی پایان‌نامه که حداقل ۴ دانشگاه دولتی در آن رشته در سال جاری پذیرش دانشجو دارند، براساس ضوابط دانشگاه اعتبار ویژه پژوهشی(گرانت) به دانشجویان اختصاص می‌یابد. بر این اساس، دانشجویان رتبه اول آزمون سراسری مرکز سنجش آموزش پزشکی دو و نیم میلیون تومان گرانت، دانشجویان رتبه دوم آزمون سراسری مرکز سنجش آموزش پزشکی دو میلیون تومان گرانت، دانشجویان رتبه سوم آزمون سراسری مرکز سنجش آموزش پزشکی یک میلیون و هفتصد هزار تومان گرانت اعطا می‌کند.  دانشگاه به دانشجویان رتبه اول در رشتههایی که حداقل ۴ دانشگاه دولتی در آن رشته در سال جاری پذیرش دانشجو دارند، مبلغ پنج میلیون تومان وام قرض‌الحسنه بلند مدت با شرایط و ضوابط معاونت دانشجویی پرداخت می‌کند.

به رتبه‌های یک تا پنج آزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد دوره روزانه، براساس ضوابط امتیاز بیشتری برای سکونت در خوابگاه مجردی از نیمسال دوم داده می شود. 

به تمامی دانشجویان، براساس تبصره ۶ ماده ۵۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی در صورت گذراندن دروس مربوط و شرکت در جلسه صلاحیت مدرسی،  گواهی صلاحیت مدرسی اعطا خواهد شد.

دانشگاه امکان تأمین خوابگاه برای دانشجویان دوره‌های مازاد و دانشجویان روزانه شاغل و بورسیه و بومی را ندارد و با توجه به محدودیت ظرفیت خوابگاه، واگذاری خوابگاه به صورت مجردی فقط به دانشجویان روزانه و به طور تدریجی در طول نیمسالهای اول و دوم خواهد بود و مدت سکونت حداکثر تا پایان نیمسال چهارم در مقطع کارشناسی ارشد با پرداخت نقدی اجاره بها در ابتدای هرنیمسال است.

دانشگاه تربیت مدرس فاقد خوابگاه متأهلی است و متقاضیان متأهل واجد شرایط دریافت کمک ودیعه مسکن، بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجاز به درخواست وام مذکور هستند.

به تمامی دانشجویان روزانه و مازاد در سنوات مجاز تحصیلی وعده ناهار براساس اعتبار تأمینی از سوی صندوق رفاه و قیمت‌های مصوب این صندوق، در روزهای غیر تعطیل از شنبه تا چهار شنبه ارائه می‌شود. همچنین به دانشجویان روزانه ساکن خوابگاه‌های دانشگاه، علاوه بر وعده ناهار، وعده صبحانه و شام نیز طبق قیمتهای مصوب صندوق رفاه ارائه می‌شود. البته کلیه دانشجویان مازاد صرفاً وعده ناهار دریافت می‌کنند. دانشجویان باید توجه داشته باشند دانشگاه همه ساله در تابستان در بازه زمانی اول مرداد الی بیست شهریور امکان ارائه وعده‌های غذایی را ندارد.

پرداخت هرگونه وام به صورت محدودو براساس اعتبار تأمینی ازسوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی است.

میزان شهریه دوره‌های مازاد دانشگاه تربیت مدرس از طریق سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه قابل دسترسی است و ضروری است داوطلبان پیش از انتخاب رشته، از میزان شهریه دوره های مذکور آگاهی پیدا کنند.  این شهریه صرفاً بابت ارائه خدمات آموزشی بوده و شامل امور رفاهی دانشجویان (خوابگاه و تغذیه) نخواهد شد.

دانشگاه تربیت مدرس تعدادی از پذیرفته‌شدگان واجد شرایط در رشته بیوتکنولوژی پزشکی را پس از گذراندن موفق دروس سال اول تحصیلی انتخاب و به پروژه‌های مشترک زیست کارآفرینی معرفی نموده تا ضمن گذراندن پایان نامه خود با شرایط مربوطه، علاوه بر مدرک کارشناسی ارشد دانشگاه، گواهی معتبر زیست کارآفرینی نیز دریافت کنند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1107980

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 0 =