علیرضا زاکانی

علیرضا زاکانی، سیاستمدار و پزشک ایرانی است. وی در حال نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلتمی است و پیش از این، دبیر کلی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و ریاست سازمان بسیج دانشجویی را در کارنامه خود داشته است.