تهران-ایسکانیوز: قائم مقام شهردار منطقه 15 اعلام کرد که روستای مسگرآباد به عنوان محله جدید شهر تهران براساس جانمایی طرح تفصیلی در سیستم مکانیزه اضافه شد.


حمید موسوی با بیان این مطلب گفت: «محله مسگرآباد یکی از نقاط جمعیتی منطقه 15 است که پیشینه طولانی دارد و با توجه به پیشینه کار و زراعت به عنوان یک نقطه مسکونی کد آبادی داشت.»


او با اشاره به قانون محدوده و حریم شهر گفت: «براساس این قانون تمام نقاطی که در حریم دارای جمعیتی در حد شهر باشند نمی توانند به عنوان شهر تلقی شوند و طبق قانون به عنوان نقطه منفصل شهری به یک ناحیه از منطقه تبدیل می شوند.»


موسوی ادامه داد: «روستای مسگرآباد نیز بر این اساس یکی از نقاط جمعیتی شهر تهران معرفی و از سال 79 طرح آن تهیه شد.»


قائم مقام شهردار منطقه 15 تاکید کرد که این طرح در سال 82 به تصویب شورای شهر تهران رسید و گفت: «در سال 84 این روستا به عنوان یک نقطه منفصل شهری تعریف شد و بر همین اساس اخیرا با توجه به اینکه طرح تفصیلی در سیستم مکانیزه شهرداری جانمایی شده به عنوان یک محله جدید به محلات منطقه 15 اضافه شد.»


به گفته قائم مقام شهردار منطقه 15، با اضافه شدن محله مسگرآباد به این منطقه تعداد محلات از 20 به 21 محله افزایش پیدا کرده است.


او با اشاره به اینکه با ابلاغ طرح تفصیلی جدید و الحاق آن به شهر تهران، برای مسگرآباد طرح تفصیلی تهیه شد، گفت: «بر همین اساس شهرداری منطقه قادر به صدور پروانه ساخت، تثبیت سطوح خلاف تجاری، گسترش خدمات شهری و ایجاد شورایاری است و ساکنان این محله از تمام خدماتی که به شهر تهران ارایه می شود، بهره مند می‌شوند.»

کد خبر: 153205