تبیین چشم انداز 1400  معاونت سما دانشگاه آزاد واحد اردبیل

سرپرست معاونت سما واحد اردبیل گفت: کشورها به منظور داشتن چشم انداز بهتر به برنامه ریزی های طولانی مدت، میان مدت و کوتاه مدت روی می آورند تا توسعه آنها را شفاف تر کند .

به گزارش خبرنگار ایسکانیوز، محمد اثنی عشری در جلسه تبیین چشم انداز 1400 معاونت سما اردبیل، اظهار کرد: « برنامه های چشم انداز جهانی، منطقه ای و ملی در کشورها از 20 سال تا یک قرن معمول است و در آن توسعه در هفت استراتژی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی و امنیتی شکل گرفته و تکمیل می شود.»

وی افزود: « برنامه استراتژیک، منابع مختلف کشورها و قدرت آنها را هدف گرفته و قدرت ملی کشورها را افزون تر می کند. تولید ملی در ایران 1% جهان است و تعداد پژوهشگران ایران 750 به یک میلیون نفر است. متوسط جهانی 1000 نفر و این میزان در کشورهای توسعه یافته 3000 نفر است.»

در ادامه این جلسه هر یک از حاضرین ضمن بیان دیدگاه های خود، بر استفاده بهینه از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود تاکید کرده و دیدگاه های خود در خصوص مسائل مطرح شده را بیان کردند.

تبیین چشم انداز 1400 معاونت سما از اولویت های این مرکز بوده و تاکنون جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده است.

کد خبر: 899948