نشست دوره تربیت مدرس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برگزار شد

نشست دوره تربیت مدرس بیانیه گام دوم، به همت بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در سالن شهید شهریاری سازمان بسیج اساتید کشور برگزار شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)،‌ علی ثقفی در دوره تربیت مدرس بیانیه گام دوم ضمن اشاره به مناسبت برگزاری این دوره در هفته  مکتب انقلاب اسلامی که به مناسبت  بیانات بسیار مهم رهبری انقلاب در ۱۲ آذر ۷۹ نام‌گذاری شده است، گفت:  این مناسبات می‌خواهد ما را به بیاناتی رهنمون سازد. بیاناتی که جایگاه ویژه ای در مکتب انقلاب اسلامی دارد . ما امروز از گام اول اسما خارج شده‌ایم با ظرفیت‌هایی که گام دوم را خوب شروع کنیم. بر اساس آن چه از مکتب انقلاب اسلامی فهم می‌شود، مهمترین هدف انقلاب اسلامی تحقق دولت اسلامی است. همه اهداف و آرمان‌ها معطوف به ساخت دولت اسلامی است.

وی افزود: موضوع تشکیل دولت اسلامی در تعابیر دیگری نیز از سوی رهبر انقلاب مطرح شده که همان تشکیل دولت جوان اسلامی، فتح خرمشهرهای دیگر است که باید در این خصوص صاحب نظران اندیشه کنند.

 ثقفی با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب و تاکیدشان بر قوی شدن کشور  بیان کرد: در حال حاضر مهمترین مسئله تحقق دولت اسلامی است. یک برای جامعه سازی و جامعه پردازی به سمت تمدن سازی و دوم برای گسترش حرکت مقاومت در منطقه و گسترش گفتمان مقاومت در داخل کشور و در اندیشه و فکر مردم و سوم مسئله خاص در بحث دولت سازی و بحث انتقام سخت از دشمن است.

رئیس بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی در سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: در این 2 سال اخیر دشمن قدم‌هایی برداشته و تعرض‌های جدی کرده از آن جمله در به شهادت رساندن سردار شهید سلیمانی که یک شخصیت برجسته انقلاب از کشور و شخصیت اول مقاومت بودند و باید دانست که پاسخ درخور این اقدام زدن چند هدف نظامی نیست. رهبر فرمودند باید قوی شویم تا آمریکا را از منطقه اخراج کنیم. منظور از اخراج پایان دادن به حضور آمریکا در منطقه است.

 وی با بیان آنکه موضوع انتقام سخت در جامعه خوب تحلیل نشد و موجب ایجاد چالش‌هایی شده است، عنوان کرد: در حال حاضر  مسئله ما تحقق دولت اسلامی است که در بیانیه گام دوم مطرح شده اما به وفاق میان نخبگان در این مورد نرسیده‌ایم اگر این رویه باشد در بین مردم هم به آن وحدت برای نقش آفرینی و وفاق آنطور که انقلاب پیش‌بینی کرده نرسیده‌ایم. باید به وحدت در گفتمان برسیم و این جز با رجوع به مکتب انقلاب اسلامی از سوی نخبگان و توجه کارآمد به بیانیه گام دوم اتفاق نخواهد افتاد.

ثقفی عنوان کرد: وحدت گفتمانی و وحدت کلمه مسئله مهمی است که چالش امروز کشور است. عمق این وحدت گفتمانی، وحدت کلمه است که با توجه به مکتب انقلاب اسلامی که از مبانی انقلاب شروع شده و تا عملیاتی کردن سطوح مورد نیاز کشور برای پیشبرد اهداف  انقلاب ادامه یافته و است بیان می کند؛ در بین مبانی مهمترین مبنا توحید است. امروز باید به توحید رجوع کرد. کلمه توحید باید عمیق تر در سطحی در تراز انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

این استاد دانشگاه  افزود: در حال حاضر مسئله ما این است که باید دین را اقامه کنیم و بدانیم این برای مشترکان سخت است. باید مواظب عکس‌العمل آنها باشیم. اقامه دین یعنی تحقق آن در جامعه. یعنی تحقق دین به عنوان یکی از مراحل در جامعه سازی و تمدن سازی. مسئله بعدی عدم تفرقه است. در اینجا کنار کلمه توحید در مقام تسلیم شدن در برابر خدا باید به توحید کلمه برسیم. 

وی با بیان هشت شاخصه که رهبری برای جامعه اسلامی برگرفته از توحید عنوان کردند، اظهار کرد: تدوین مکتب انقلاب اسلامی امر بسیار مهمی است و نباید نسبت به تدوین و اهمیت و ضرورت آن غفلت کنیم. اگر به گام اول نگاه کنیم به تاکید رهبری مشکل ما مسئله معرفتی است. باید این مکتب را به عنوان پشتوانه قرار دهیم. در این رابطه چهار سند مکتوب داریم؛ یکی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن است  که خمیرمایه آن پایه‌گذاری ضرورت کنار زدن طاغوت و روی کار آمدن فرد صالح است.

به گفته ثقفی، دوم کتابی است با عنوان انسان ۲۵۰ ساله که پیش‌نیاز گام دوم بیانیه هم هست و طرح کلی آن خط مشی مبارزه اسلام ناب از دوران غیبت و عنصر مبارزات سیاسی است.  سند مهم دیگر بیانات ۱۲ آذر ۷۹ رهبر است که شبیه 2 عدد دیگر و این کتاب نیز به لحاظ محتوایی و تاریخ انقلاب نقطه عطفی در دهه ۷۰  است. بیانات‌رهبر سر آغاز تدوین بیانیه بر اساس فرصت شناسی و تهدید شناسی است. واقعاً اثری بدیع و ابتکاری است و  این بیانات رهبری طرح کلی دولت اسلامی تا تمدن سازی اسلامی است. 

رئیس بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی در سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: مرحله چهارم بحث جامعه سازی است و بیان می دارد چطور با چشم انداز جامعه اسلامی حرکت کنیم. این چهار سند پایه‌های مکتب انقلاب اسلامی است. سندی که طرح عملیاتی تفسیری است و مخاطبین این بیانات اساتید دانشگاه و مجموعه‌های هدایت‌گر دانشگاه هستند. این مکتب امروز به لطف خدا تدوین شده و به جامعه نخبگان در قالب مجموعه کتب دهگانه مکتب انقلاب اسلامی ارائه شده است.

وی گفت: جلد دوم این کتاب تحول معنوی است که بنابر عنایات رهبری باید ریشه کاستی ها را در کاستی های معنوی جست. جلد سوم تحول معرفتی است که ضرورت نگاه به معارف اسلام به صورت کارآمد و کارساز مطرح شده. جلد ۴ تا ۸ به مرحله شناخت دقیق و عمیق می‌پردازد و معلوم می‌کند نظام جامعه، انقلاب و تمدن کدام است. جلد نهم آن به هدایتگری و آسیب‌شناسی تاخیرهای مصطلح می‌پردازد. این کتاب افرادی را که امروز در موضع طلبکارانه نسبت به نظام نشسته‌اند تبدیل به بدهکار خواهد کرد که این تحلیل برای تبیین بیانیه گام دوم لازم است.

ثقفی بیان کرد:  ما برای تسط و فهم بیانیه گا دوم انقلاب اسلامی سه سطح در نظرخواهیم گرفت: یک سطح پایه‌ای فهم بنیادین و پایه معارفی است که به فهم بنیادین کمک می‌کند. سپس به آسیب شناسی کسری های معرفتی خواهیم پرداخت. سطح و لایه دوم فهم تخصصی بیانیه گام دوم است. سطح سوم فهم اختصاصی یا تفسیر بیانیه با دانش تخصصی دانشگاهیان و حوزویان برای عملیاتی کردن روش راهبردی و تاکتیکی است.

این استاد دانشگاه افزود: باید در عدالت، اقتصاد و عزت و روابط بین‌الملل به فهم تخصصی برسیم. این ها نگاه کلی است با توجه به مکتب انقلاب اسلامی و این فهم، عقبه دانشی می‌خواهد. هدف این دوره‌ها آن است که اساتید این نگاه را بپذیرند و این نگاه ترویج شود. قرار نیست اساتید طراحی راهبردی کنند بلکه هدف آماده سازی کسانی است که این اندیشه را تبیین کنند و فهم مشترک در نگرش به این بیانیه ایجاد نمایند. در مراحل بعد باید به فهم مشترک بر اساس کلمه توحید و توحید کلمه برسیم.


ابن‌الدین حمیدی قائم مقام سازمان بسیج اساتید هم در انتهای این وبینار تخصصی ضمن تسلیت درگذشت استاد بسیجی  علی اصغر زارعی از اقدام دانشگاه آزاد در برگزاری این دوره تقدیر کرد و به تبیین نقش و جایگاه بسیج اساتید بر اساس وظایف محوله از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسیر آینده انقلاب اسلامی پرداخت و از همه استادان و کسانی که مرجعیت اجتماعی بالا دارند خواست در تبیین این بیانیه تلاش کنند.

وی با اشاره بر این موضوع که احیای ظرفیت‌های درونی می‌تواند مسائل کشور را حل کند عنوان کرد: بخش قابل توجهی از ظرفیت درونی در اختیار استادان مسلمان دانشگاه‌ها قرار دارد و در این راستا برگزاری دوره‌های آموزش توانمندسازی، اساتید بدون توجه به گرایش سیاسی آن‌ها در دستور کار سازمان بسیج  اساتید قرار گرفته است. در این دوره در گام اول مباحث عمومی مطرح خواهد شد و در گام دوم مباحث تخصصی، همچون مباحث اقتصادی، اجتماعی برای اهل فن آموزش داده می‌شود. 

این استاد دانشگاه همچنین به تدوین ساز و کار جدیدی در سازمان بسیج اساتید با عنوان تشکیل جبهه انقلاب اسلامی اشاره کرده و بیان کرد: در این سازماندهی جدید در تمام شهرها با محوریت استادان آموزه‌ها و مطالبی ارائه خواهد شد و اساتید هر ماه گردهمایی خواهند داشت و بخشی از موارد ارائه شده در آن همان بیانیه گام دوم است. این مسیر از استادان بسیجی ترسیم شده تا ائمه جماعات و معلمان و  همه کسانی که ظرفیت گفتمانی برای ترویج انقلاب اسلامی را دارند دربر خواهد گرفت.

انتهای پیام/

کد خبر: 1083831

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 4 =