• مریم شمسایی نیا

    خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشجویی. وی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه از دانشگاه تهران است و پیش از این در سازمان بسیج دانشجویی و خبرگزاری دانشجو مشغول به فعالیت بوده است. تعداد خبر 1997