تهران - ایسکانیوز: بازی تیم های گینه استوایی و غنا در مرحله نیمه نهایی جام ملت های آسیا حواشی زیادی داشت که در نهایت منجر به زد و خورد بین تماشاگران میزبان (گینه استوایی) و تماشاگران غنایی شد. البته در این بازی پای پلیس امنیتی هم جدی تر از هر زمان دیگری به میان کشیده شد که آنها با باتوم و حتی هلی‌کوپتر هم کار دشواری برای مهای تماشاگران عصبی داشتند. نکته ای که اعتراض گینه ای ها خطاب بازیکنان غنا را متفاوت تر جلوه می داد این بود که آنها بطری هایی که غالبا با ادرار(!) پر شده بودند را به سمت زمین مسابقه و تماشاگران رقیب انداختند.

fc1ce6cc-e886-3c55-880c-be0ca28720b4


fa7a1fa2-73c1-391c-9438-3de4d02c9e2a


f22c60f4-7c97-36b1-b0ac-9796c817cc90


de71340b-802c-3f3c-8f8f-8e6bf6a37d64


d81f40a2-8260-3198-95d3-3bdd4684af37


bdccf56a-5c49-3b0e-ada6-c83056a90b8f


b9dc94cf-d764-3ab3-93a3-12c35e126b06


aafaffe9-d1b8-3c8a-83fd-cb3bbfcbaa4d


a41391cd-323f-35e9-ab45-4980db664ddf


701905c0-076e-38cb-97c0-3e144c1b1734


647833d4-d77d-37a5-97ea-939f72d3ee0b


2622e3ce-523b-3555-ae48-4d257ffa5425


486bdccb-e2fb-3c58-8dc0-497809cb77b0


46c6d2d8-e49a-3b81-8494-366860ce2489


44e27301-4255-37bf-ad8c-15a3359fa75b


9ec2db8a-11b7-366d-94f2-0ed2dd36ff81


5d2e79f5-59b5-36fe-8414-d33a2c8b62f6


کد خبر: 213229

وب گردی

وب گردی