ایسکانیوز – دین و اندیشه: نقش دین در ایرلند  با کشورهای دیگر اروپایی متفاوت است. آیین کاتولیک در فرهنگ این کشور با آرمانهای ملی گره خورده و یک از مهمترین عناصری است که به وسیله آن مردم ایرلند خود را از مردم انگلستان متمایز می سازند. این تمایزگذاری، جدا از اهمیت هویتی آن، یکی از اصلی ترین عوامل استقلال ایرلند از امپراطوری بریتانیا در ابتدای قرن بیستم بود و به همین علت شایان توجه است.
ورود آیین کاتولیک به ایرلند به قرن پنج میلادی باز می گردد. پیش از ورود مسیحیت، قبایل مختلفی در ایرلند مسلط بودند و وضعیت سیاسی آن را روابط و جنگهای قبایل، که به ادیان بدوی گرایش داشتند، شکل می داده است. این قبایل، گاه از انگلستان مردمی را به بردگی می گرفتند. در آن زمان مردم انگلستان به دین مسحیت روی آورده بودند و بنابراین همین برده گیری از انگلستان نخستین عامل نفوذ مسحیت به ایرلند شد. یکی از این بردگان سنت پاتریک بود.
387px-Saint_Patrick_(window)
سنت پاتریک در قرن پنجم میلادی می زیسته و از او اعتراف نامه ای برجای مانده است. پاتریک متعلق به خانواده ای متمول در انگلستان بود. او در نوجوانی توسط دزدان ایرلندی به برده گی گرفته و به ایرلند برده می شود. پس از چندین سال برده گی در نهایت موفق به فرار از ایرلند و بازگشت به انگلستان می گردد. اما بنا به عهدی که با خود بسته بود، در مدرسه دینی مشغول به تحصیل شد و پس از اتمام تحصیلات به عنوان مبلغ دینی به ایرلند باز گشت. او نخستین، مبلغ آیین مسحیت بود که قدم در خاک ایرلند می گذاشت. پیش از او، به علت خشونت رایج در میان قبایل آن منطقه، هیچکدام از مبلغان جرات ورود به ایرلند را به خود نمی دادند.
تجربه زندگی در ایرلند و آشنایی با خلق روسای قبایل آن خطه، به پاتریک در امر تبلیغ یاری رساند. از آن گذشته، پاتریک به زبان ایرلندی آشنایی داشت که در برقراری ارتباط با مردم و بزرگان حیاتی بود. به همین دلیل پس از چندین سال و تحمل مرارت های فراوان در کاشتن نهال مسحیت در این منطقه موفق شد.
240px-Kilbennan_St._Benin's_Church_Window_St._Patrick_Detail_2010_09_16
گرایش به مسحیت در ایرلند از همان ابتدا با نحوه عمل به این آیین در دیگر نقاط اروپا تفاوتهایی داشت. سنت پیشا مسیحی در باورهای مردم آن منطقه تاثیرگذار بود، تا جایی که تا سالها چندهمسری به عنوان باوری پذیرفته در مسحیت در میان ایرلندیان رواج داشت. بسیاری از اسطوره های پیشا مسیحی نیز به شکل داستانهایی درباره قدیسان در میان مردم این منطقه رواج داشت. برای مثال پهلوانانی که در اسطوره های پیشا مسیحی به واسطه قدرت جسمانی خود مورد ستایش بودند، در دوران مسیحی با همان نام و به عنوان قدیسانی با نیروی معنوی مورد ستایش قرار می گرفتند.
همین درآمیختگی اعتقادات مذهبی با اساطیر ملی موجب شد مردم ایرلند گرایش عمیقتر و باوری دیرپاتر به آیین کاتولیک داشته باشند. باوری که حتی پس از بریدن انگلستان از آیین کاتولیک سست نشد. این تمایز آیینی در نهایت موجب استقلال ایرلند از امپراطوری بریتانیا شد. در حال حاضر، آیین کاتولیک و آموزهای آن بیش از هر کشوری اروپایی دیگردر سیاست های ایرلند دخیل است. این نفوذ تا جایی است که سقط جنین حتی در مواردی که حفظ آن برای مادر با خطرات جدی همراه است به دشواری انجام می شود.
Irish_clover
با توجه به درآمیختگی آیین کاتولیک و ملیت ایرلندی، عجیب نیست که روز سنت پاتریک، نخستین مبلغ این آیین در ایرلند از مهمترین اعیاد این کشور محسوب می شود. شبدر سه برگ که توسط پاتریک برای توضیح تثلیث به کار می رفته است نماد اصلی این روز است. مراسم این روز با کارناوال و راهپیمایی همراه است و شرکت کنندگان از پوشش و نمادهای سبز استفاده می کنند. علاوه بر ایرلند، این عید به علت مراسم جالب توجه آن در کشورهای مسیحی و غیر مسیحی دیگر، همچون کانادا، ژاپن و آرژانتین، نیز مورد توجه قرار گرفته است.
us-patrick-parade-chicagoSaint-patricks-day-parade
کد خبر: 242445

وب گردی

وب گردی