محمدمهدی طهرانچی

دکتر محمد مهدی طهرانچی، استاد فیزیک و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی است. وی رئیس اسبق دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات علمی این دانشگاه بوده و معاون علمی آستان قدس رضوی را نیز برعهده داشته است.