رتبه‌بندی علوم پایه ۲۰۲۱ کیواس اعلام شد/ حضور ۷ دانشگاه ایرانی در لیست برترین‌ها

جدیدترین رتبه‌بندی کیواس در حوزه علوم پایه اعلام شد و در این لیست ۷ دانشگاه ایرانی حضور دارند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، آخرین نتایج برترین دانشگاه‌های جهان در سال ۲۰۲۱ برای ۹ رشته حوزه زمین‌ش توسط نظام ارزیابی کیواس اعلام شد. نظام ارزیابی کیواس بر اساس شهرت علمی، ارزیابی کارفرمایان و تاثیر پژوهش دانشگاه‌های جهان را در سطح جهانی، موضوعی، اشتغال، منطقه، کسب و کار و غیره رتبه‌بندی می‌کند.

برترین دانشگاه‌ها در حوزه فیزیک و نجوم

بر اساس آخرین رتبه‌بندی نظام رتبه‌بندی کیو اس، دانشگاه‌های ام‌آی‌تی، استنفورد و دانشگاه هاروارد رتبه اول تا سوم جهان را در حوزه فیزیک و نجوم کسب کرده‌اند. دانشگاه‌های کمبریج، آکسفورد، کالیفرنیا برکلی، موسسه فناوری کالیفرنیا، دانشگاه پرینستون، موسسه فناوری زوریخ و دانشگاه توکیو توانسته‌اند رتبه چهارم تا دهم را کسب کنند.

نام ۳ دانشگاه ایران در لیست برترین دانشگاه‌های فیزیک و نجوم دیده می‌شود که جزئیات آن در جدول زیر آمده است:

رتبه ایران

رتبه جهان

نام دانشگاه     

۱ ۴۰۱-۴۵۰  دانشگاه صنعتی شریف
۴۰۱-۴۰۵ دانشگاه تهران
۲ ۵۵۱-۶۰۰ دانشگاه صنعتی اصفهان

برترین دانشگاه‌ها در حوزه علوم طبیعی

دانشگاه‌های ام‌آی‌تی، استنفورد، هاروارد، کمبریج، آکسفورد، موسسه فناوری زوریخ، موسسه فناوری کالیفرنیا،  کالیفرنیا برکلی، کالج سلطنتی لندن و دانشگاه پرینستون توانسته‌اند بین برترین دانشگاه‌های علوم طبیعی جهان،  رتبه یک تا ده را کسب کنند.

دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران نیز توانسته‌اند در این نظام ارزیابی رتبه ۴۰۱-۴۰۵ را کسب کنند که جزئیات آن در جدول زیر آمده است:

رتبه ایران

رتبه جهان نام دانشگاه
۱ ۴۰۱-۴۰۵ دانشگاه صنعتی شریف
۱= ۴۰۱-۴۰۵ دانشگاه تهران

برترین دانشگاه‌ها در حوزه ریاضیات

در آخرین رتبه‌بندی موضوعی کیواس در حوزه ریاضیات، دانشگاه‌های ام‌آی‌تی، استنفورد و هاروارد رتبه اول تا سوم را کسب کرده‌اند. دانشگاه کمبریج، دانشگاه آکسفورد، دانشگاه برکلی کالیفرنیا، پرینستون، موسسه فناوری زوریخ، دانشگاه نایانگ سنگاپور، دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس رتبه چهارم تا دهم این لیست را به خود اختصاص داده‌اند.

۵ دانشگاه ایران در لیست برترین دانشگاه‌های جهان در حوزه ریاضیات حضور دارند که جزئیات آن در جدول زیر آمده است:

رتبه ایران

رتبه جهان

    نام دانشگاه
۱ ۳۰۱-۳۵۰ دانشگاه صنعتی شریف
۲ ۳۰۱-۴۰۰ دانشگاه تهران
۳ ۴۰۱-۴۵۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
۴ ۴۵۱-۵۰۰ دانشگاه علم و صنعت

برترین دانشگاه‌ها در حوزه متالوژی

دانشگاه‌های نایانگ، ام‌آی‌تی و استنفورد در رتبه‌بندی ۲۰۲۱ موضوعی QS توانسته‌اند رتبه اول تا سوم را کسب کنند. در این جدول دانشگاه کمبریج، هاروارد، دانشگاه ملی سنگاپور، موسسه فناوری جورجیا، دانشگاه کالیفرنیا برکلی، دانشگاه آکسفورد و شینهوا توانسته‌اند رتبه چهارم تا دهم را به خود اختصاص دهند.

در این بین ۴ دانشگاه ایران توانسته‌اند در حوزه متالوژی خوش بدرخشند که نام و رتبه آن‌ها در جدول زیر آمده است:

رتبه ایران

رتبه جهان   نام دانشگاه 
۱ ۱۵۱-۲۰۰ دانشگاه صنعتی شریف
۲ ۲۵۱-۳۰۰ دانشگاه تهران
۳ ۳۰۱-۳۵۰ دانشگاه علم و صنعت
۴ ۳۵۱-۴۰۰ دانشگاه امیرکبیر

برترین دانشگاه‌ها در حوزه شیمی

بر اساس رتبه‌بندی موضوعی ۲۰۲۱ کیواس، دانشگاه‌های ام‌آی‌تی، استفورد، هاروارد، کمبریج، کالیفرنیا برکلی، نایانگ، موسسه فناوری زوریخ و دانشگاه ای‌پی‌اف‌ال توانسته اند رتبه اول تا دهم را در حوزه شیمی کسب کنند.

۴ دانشگاه از ایران نیز در این رتبه‌بندی حضور دارند که جزئیات آن در جدول زیر آمده است:

رتبه ایران

رتبه جهان           نام دانشگاه
۱ ۴۰۱-۴۵۰ دانشگاه تهران
۲ ۵۰۱-۵۵۰ دانشگاه صنعتی شریف
۳ ۵۵۱-۶۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
۳= ۵۵۱-۶۰۰ دانشگاه شهید بهشتی

برترین دانشگاه‌ها در حوزه آمار

دانشگاه‌های ام‌آی‌تی، هاروارد و استنفورد در آخرین رتبه‌بندی کیواس در حوزه آمار توانسته‌اند رتبه اول تا سوم را کسب کنند. موسسه فناوری زوریخ و دانشگاه‌های آکسفورد، کمبریج، کالیفرنیا برکلی، ملی سنگاپور، موسسه فناوری جورجیا و کالج سلطنتی لندن توانسته‌اند رتبه چهارم تا دهم این لیست را به خود اختصاص دهند.

۲ دانشگاه صنعتی شریف و تهران نیز در بین برترین دانشگاه‌های جهان در حوزه آمار حضور دارند که جزئیات آن در جدول زیر آمده است:

رتبه ایران

رتبه جهان نام دانشگاه
۱ ۱۵۱-۲۰۰ دانشگاه صنعتی شریف
۱= ۱۵۱-۲۰۰ دانشگاه تهران

برترین دانشگاه‌ها در حوزه جغرافیا

بر اساس رتبه‌بندی ۲۰۲۱ موضوعی کیواس، به ترتیب دانشگاه‌های آکسفورد، مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن، کمبریج، دانشگاه ملی سنگاپور، کالیفرنیا در برکلی، ملی استرالیا، بریتیش کلمبیا، دانشگاه یوسی‌ال و تورنتو توانسته‌اند رتبه اول تا دهم را در حوزه جغرافیا کسب کنند.

هیچ کدام از دانشگاه‌های ایران نتوانسته‌اند در لیست برترین دانشگاه‌های حوزه جغرافیا حضور داشته باشند. 

برترین دانشگاه‌ها در حوزه علوم محیطی

بر اساس رتبه‌بندی ۲۰۲۱ موضوعی کیواس، به ترتیب دانشگاه‌های هاروارد، استنفورد و ام‌آی‌تی توانسته‌اند رتبه اول تا سوم را در حوزه علوم محیطی کسب کنند. دانشگاه آکسفورد، کمبریج، واشنگتن، موسسه فناوری زوریخ، شینهوا،کالیفرنیا برکلی و کالج سلطنتی لندن در رتبه چهارم تا دهم قرار گرفته‌اند.

هیچ کدام از دانشگاه‌های ایران نتوانسته‌اند در لیست برترین دانشگاه‌های حوزه علوم محیطی حضور داشته

برترین دانشگاه‌ها در حوزه زمین شناسی

موسسه فناوری زوریخ، دانشگاه هاروارد و موسسه فناوری ماساچوست در رتبه‌بندی ۲۰۲۱ کیواس توانسته‌اند رتبه اول تا سوم را بین دانشگاه‌های جهان در حوزه زمین شناسی کسب کنند. دانشگاه‌های واشنگتن، کمبریج، موسسه فناوری کالیفرنیا، کالیفرنیا برکلی، استنفورد، آکسفورد و کلمبیا نیز توانسته‌اند رتبه چهارم تا دهم را در این حوزه کسب کنند.

هیچ کدام از دانشگاه‌های ایران نتوانسته‌اند در لیست برترین دانشگاه‌های حوزه زمین‌شناسی حضور داشته باشند. 

برترین دانشگاه‌ها در حوزه ژئوفیزیک

بر اساس رتبه‌بندی ۲۰۲۱ موضوعی کیواس، به ترتیب دانشگاه‌های فناوری زوریخ، هاروارد، موسسه فناوری کالیفرنیا، ام‌آی‌تی، واشنگتن، کمبریج، کالیفرنیا برکلی، آکسفورد، استنفورد و دانشگاه کلرادو بولدر توانسته‌اند رتبه اول تا دهم را در حوزه ژئوفیزیک کسب کنند.

هیچ یک از دانشگاه‌های ایران نتوانسته‌اند در لیست برترین دانشگاه‌های حوزه ژئوفیزیک حضور داشته باشند. 

برترین دانشگاه‌ها در حوزه علوم دریایی

موسسه فناوری زوریخ، دانشگاه ام‌آی‌تی و هاروارد به ترتیب توانسته‌اند رتبه اول تا سوم را بین دانشگاه‌های جهان در حوزه علوم دریایی کسب کند. دانشگاه‌های کمبریج، موسسه فناوری کالیفرنیا، کالیفرنیا برکلی، واشنگتن، آکسفورد و کلمبیا رتبه چهارم و دهم را کسب کرده‌اند.

هیچ یک از دانشگاه‌های ایران نتوانسته‌اند در لیست برترین دانشگاه‌های حوزه علوم دریایی حضور داشته باشند.

انتهای پیام/ 

کد خبر: 1120678

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 3 =