دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان توزیع مواد مخدر توسط دانش آموزان در فضای آموزشی را تکذیب کرد.


به گزارش ایسکانیوز عبدالحسین مرادی به مناسبت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت:«توزیع مواد مخدر در مدارس استان انجام نمی‌شود اما ممکن است در خارج از مدرسه دانش آموزان و در دانشگاه‌ها دانشجویان اقدام به این کار کنند.»


او تاکید کرد:« دانش آموزان در معرض خطر مورد توجه کمیته فرهنگی آموزش و پرورش قرار دارند و معلمان می‌توانند دانش آموزان معتاد را شناسایی کرده و مباحث مشاوره ای و حمایتی برای آنان صورت گیرد گاه ها دانشجویان اقدام به این کار کنند.»


مرادی با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر دفاع از شخصیت و کرامت انسان‌هاست گفت: «پس از فقر و بیکاری، موضوعات مربوط به تخریب محیط زیست و تهدیدات هسته ای، مواد مخدر در رتبه چهارم بحران قرن حاضر جای دارد و کانون خانواده ها و نیروی انسانی جوامع را نشانه گرفته است و نیروهای کارآمد را نابود می‌کند.»


اوادامه داد: «با توجه به اینکه افراد معتاد از خانواده طرد شده و شخصیت شان لگدمال می‌شود امر مبارزه با مواد مخدر در واقع دفاع از شخصت، حرمت و کرامت انسان‌هاست بنابراین شورای مبارزه با مواد مخدر بر آن شده با رویکرد اجتماعی کردن امر مبارزه با اولویت فعالیت‌های فرهنگی و پیشگیری در این عرصه ورود یابد چراکه کم هزینه‌تر است.»


کد خبر: 16998

وب گردی

وب گردی