تهران-ایسکانیوز: تقریباً در بسیاری از شهرها، حضور نوازندۀ خانم، در کنسرت ها ممنوع است؛حتی من به شوخی اسم گروه را به جای "هم آویان" ،هم آقایان نام نهاده ام.

حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده در گفتگو با خبرنگار موسیقی ایسکانیوز با اعلام این خبر گفت: در گذشته تنها در چند شهر، خانم ها اجازۀ حضور بر روی صحنه را نداشتند اما در حال حاضر تقریبا همه شهرها دارند هماهنگ می شوند که در گروه نوازنده خانم نباشد.

وی افزود: اخیراً در  کنسرتی که با گروه هم آوایان در گرگان اجرا کردیم نیز این مسأله مطرح شد و این رویکرد در طول زمان، منجر به حذف بانوان از عرصه موسیقی می شود.

حسین علیزاده با اشاره به اینکه، هنرمندان در این شرایط چاره ای جز اجرا ندارند، گفت: همۀ اعضای گروه، با موسیقی زندگی می کنند و از این راه امرار معاش می کنند. در این شرایط هم  مسألۀ اقتصادی مطرح است و هم مسأله معنوی. نوازنده ها اگر در خانه  بنشینند، آسیب  می بیند و چه کسی می خواهد  این آسیب ها را جبران کند؟

این آهنگساز و نوازنده موسیقی در  ادامه گفتگو با تأکید بر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانۀ موسیقی به عنوان ارگان های مسئول باید برای برطرف شدن این مشکل اقدام کنند، گفت: ما به صورت فردی مدام به این وضعیت اعتراض کرده ایم اما باید به این مسأله به صورت جمعی نیز اعتراض کرد.

وی افزود: در مورد مسایل موسیقی هر روز  شخصی، تصمیمی می گیرد و این اشخاص  یک عده عوامل دارند که به سالن ها می ریزند و کنسرت ها را به هم می زنند.

این آهنگساز و نوازنده، با انتقاد از هرج و مرج موجود در حوزۀ موسیقی گفت: من فکر می کنم هرج و مرجی که ما در اوایل انقلاب، آن زمان که هنوز قانون اساسی ای وجود نداشت، تجربه کرده ایم،  دوباره دارد، تکرار می شود و  نمی دانم چه راهکاری برای برطرف شدن این هرج و مرج ها وجود دارد.

او با اشاره به اینکه با مجوز گرفتن شخصی  که 50 سال در موسیقی فعال بوده، موافق نیست، گفت: با وجود این، من برای برگزاری کنسرت، مجوز می گیرم  چون بر طبق قانون باید برای اجرای کنسرت مجوز داشته باشم، . ولی کسانی که مجوز می دهند، خودشان قانون را زیر پا می گذارند، می خواهم ببینم در چنین شرایطی معنی قانون چیست؟ به نظر من قانون را، قانون گذاران می شکنند.
کد خبر: 47869

وب گردی

وب گردی