عابدزاده: آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به معنای گران شدن نیست

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: آزادسازی نرخ بلیت هواپیما لزوماً به معنای گران شدن قیمت بلیت هواپیما نیست.

به گزارش ایسکانیوز، علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، افزود: نرخ بلیت هواپیما در 170 مسیر هوایی آزاد شده و هدف ما افزایش رقابت شرکت های هواپیمایی در ارائه خدمات باکیفیت است.

وی، با اشاره به اینکه آزاد شدن قیمت بلیت هواپیما باید در برنامه پنجم توسعه اجرایی می شد،گفت: زمینه های اجرایی شدن این طرح سال گذشته فراهم شد و اکنون نیز این طرح اجرایی شد.

عابدزاده، افزود: صنعت هواپیمایی دچار محدودیت هایی شده است که باید برطرف شود و فرصت تازه، زمینه را برای بهبود ساختار اقتصادی شرکت های هواپیمایی فراهم می کند.

وی، گفت: آزادسازی قیمت بلیت هواپیما نرخ تکلیفی ایجاد نمی کند و شرکت های هواپیمایی موظفند برای آن برنامه ریزی کنند.

عابدزاده، افزود: زمان سفر در قیمت بلیت اثر خواهد داشت و نرخ بلیت کشور در حال حاضر با هیچ جای جهان برابری نمی کند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: ساعت پرواز در ایران حدود 40 دلار است که در هیچ جای جهان اینگونه نیست.

عابدزاده، افزود: بر کار شرکت های هواپیمایی در زمینه اجرای این طرح نظارت خواهد شد.

بنابر این گزارش پس از مدت ها کار کارشناسی و تخصصی و بنا بر اجرای بندی از برنامه پنجم توسعه کشور و تصویب شورای عالی هواپیمایی نرخ بلیت هواپیما در 170 مسیر داخلی آزادسازی شد و 87 مسیر همچنان جزء مسیرهای حمایتی قرار دارد.

انگیزه این آزادسازی بر سه محور مهم چون ارتقاء ایمنی، ایجاد رقابت در سرویس دهی، فراهم شدن زمینه انتخاب برای مسافران استوار است.

مسیرهایی که نرخ بلیت، آزادسازی شده شامل مسیرهای منتهی به جزایر کیش و قشم، شهرهای نفتی و مسیرهای انفرادی و مسیرهای جدید اعلام شده است.

بنابراین گزارش وزیر راه و شهرسازی هم با اشاره به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در170 مسیر داخلی گفته است: این کار در اجرای قانون برنامه پنجم انجام گرفته است و به توسعه صنعت هوانوردی کشور کمک می کند.

عباس آخوندی افزوده است: آزادسازی نرخ بلیت همچنین سبب افزایش ایمنی، ایجاد رقابت در سرویس دهی و افزایش دامنه انتخاب برای مسافران می شود و توان عملیاتی شرکت های هواپیمایی، سرویس دهی و نوسازی ناوگان هوایی کشور را در پی دارد.

بر اساس بند ب ماده 161 قانون برنامه دولت ملکف بوده است تا پایان سال اول برنامه (90) نسبت به متنوع سازی نرخ اقدام کند و از سال سوم برنامه که سال 92 است آزادسازی نرخ خدمات فرودگاهی را اجرایی کند و سازمان از طرف دولت موظف است این قانون را اجرا کند.

با آزادسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بسیاری از فرودگاه های کشور فعال و توسعه می یابد و هماهنگی سیاست ها و عوامل محیطی اقتصادی، مقررات زدایی، عوامل کنترلی و نظارتی لازم برای حفظ حقوق مسافران و ذی نفعان طرح در زمان اجرا با حذف ضوابط معمول از زمینه های لازم در مسیر اجرای آزادسازی نرخ است.

401401

کد خبر: 561168

وب گردی

وب گردی