اسامی 40 دانشجوی نمونه کشور منتشر شد

از 40 دانشجوی نمونه کشور در بیست و پنجمین جشنواره دانشجویان نمونه تقدیر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، پیش برنامه بیست و پنجمین جشنواره تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری در دانشگاه تهران برگزار شد. در این جشنواره از ۴۰ نفر از دانشجویان نمونه سال ۹۵ دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت و وزارت علوم تقدیر خواهد شد.

اسامی دانشجویان نمونه کشوری به شرح زیر است:

وحید رحمانی از دانشگاه علوم پزشکی مراغه

عباس شاهی دانشگاه علوم پزشکی فسا

داوود پیرانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نوروز محمودی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

سعیده بحرانی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

امین عابدینی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

علیرضا منافی از دانشگاه علوم پزشکی فسا

صابر اعظمی آغداش از دانشگاه علوم پزشکی ایران

زینب همتی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فرید غریبی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

وحدت پورطهماسبی ایله‌سوار از دانشگاه علوم پزشکی تهران

برهان منصوری از دانشگاه علوم پزشکی کردستان

کیان حشمت قهتریجانی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سانازالسادات افضلی از دانشگاه صنعتی اصفهان

فریده بهشتی از دانشگاه فرهنگیان

مرضیه موسی‌زاده از دانشگاه الزهرا

داود فانی از دانشگاه سیستان و بلوچستان

علی صادقی حبیب آباد از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

سیدعلی مستجاب الدعواتی از دانشگاه ادیان و مذاهب

مهدی رحمانی از دانشگاه شهید بهشتی

مرتضی نظری هریس از دانشگاه تبریز، علیرضا احمدیان از دانشگاه خوارزمی

مظاهر احمدی از دانشگاه بوعلی سینا

علی الماسی از دانشگاه شهید چمران اهواز

الناز ایمانی از دانشگاه هنر اسلامی تبریز

انوشه کفاش از دانشگاه تهران

محمد بیطرفان از دانشگاه خوارزمی

رضا حق‌بخش از دانشگاه شیراز

زینب حزباوی از دانشگاه تربیت مدرس

محمودرضا سعدی‌خوانی از دانشگاه لرستان

سمانه جلیلی صدرآباد از دانشگاه علم و صنعت

فرزانه محمدپور از دانشگاه سیستان و بلوچستان

امیر محمد کلابی از دانشگاه تهران

بهزاد لک از دانشگاه قم

محمود مرادی لات‌محله از دانشگاه یاسوج

سمیرا منصوری مجد از دانشگاه کردستان

مهرداد نوری کوپایی از دانشگاه خوارزمی

میلاد روحی لنگرودی از دانشگاه تهران

یاشار هاشمی از دانشگاه محقق اردبیلی

علیرضا کوچک زایی از دانشگاه هنر اصفهان

خبرنگار: مهرنوش زارعی هنزکی

204/201

کد خبر: 735506