صدور حکم حبس 6 بحرینی توسط آل خلیفه

دادگاه رژیم آل خلیفه 6 شهروند بحرینی را به خاطر مسائل سیاسی به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش ایسکانیوز، یکی از دادگاه‌های رژیم آل خلیفه برای شش شهروند بحرینی به اتهام مسائل سیاسی حکم حبس ابد صادر کرد.

پیش از این، جریان‌های مخالف رژیم آل خلیفه از جمله جمعیت الوفاق ، ائتلاف جوانان 14 فوریه ، تشکل معارضان بحرینی در انگلیس، جریان الوفا ، حرکت حق و جریان العمل و غیره روز گذشته با صدور بیانه‌هایی شدید‌اللحن پادشاه بحرین را مسئول اصلی صدور این حکم‌ها خوانده و درباره عواقب آن هشدار داده بودند.

ماه گذشته به دلیل همین فشارهای وارد شده «حمد بن عیسی» پادشاه بحرین احکام اعدام صادره علیه شش جوان را به حبس ابد کاهش داده بود.

کد خبر: 953168

وب گردی

وب گردی