ایسکانیوز: اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) در گزارش جدید خود نسبت به کاهش نگران‌کننده جمعیت پرندگان و پستانداران گرده‌افشان هشدار داد.

در این گزارش آشکار شد که وضعیت حفاظت از پرندگانی که به بارورسازی گیاهان کمک می‌کنند و همچنین گونه‌های پستاندارانِ گرده‌افشان رو به وخامت است و گونه‌های بیشتری از این گرده‌افشان‌ها در معرض انقراض هستند.

در دهه اخیر به طور میانگین 2.4 گونه پستاندار و پرنده گرده افشان هر سال وارد فهرست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت شده و حاکی از رشد چشمگیر خطراتی است که این گونه‌های جانوری را تهدید می‌کنند.

«اوجنی ریگان» نویسنده ارشد این مطالعه گفت: تحقیق ما اولین ارزیابی جهانی از شرایط پیش‌روی گونه‌های جانوری گرده افشان است.

9 درصد از تمامی گونه‌های پستانداران و پرندگان به عنوان گرده افشان یا گونه‌های اثرگذار در انجام این فرآیند شناخته شده‌اند. در میان پستانداران، خفاش‌ها گرده‌افشان‌های اصلی به حساب می‌آیند که در روند گرده‌افشانی تعداد قابل توجهی از گیاهان نقش دارند. تقریبا گرده‌افشانی 90 درصد از گیاهان گل‌دار توسط حیوانات انجام می‌شود و انسان‌ها به شدت برای تهیه غذا، تولید دارو و اهداف دیگر به آن‌ها نیاز دارند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، یکی دیگر از کارشناسان این مطالعه نیز گفت: میزان قابل توجهی از گرده افشانی توسط بی‌مهره‌ها از قبیل زنبورها انجام می‌شود اما متاسفانه کمبود منابع دسترس برای ارزیابی گونه‌ها به این مفهوم است که نمی‌توان روند جهانیِ وضعیت ادامه حیات این گونه‌های گرده‌افشان را به شکل دقیق مشخص کرد. از دست رفتن زیستگاه ناشی از کشاورزی ناپایدار، دلیل اصلی کاهش سهم حائز اهمیتی از گونه‌های پرندگان و پستانداران است.
کد خبر: 240871

وب گردی

وب گردی