«مشق شب» فقط رونویسی نیست/ برنامه درسی بر اساس اهداف نظام تعلیم و تربیت، تألیف می‌شود

کارشناس مسائل آموزش و پرورش گفت: دیگر مشق شب دانش‌آموز فقط رونویسی نیست و طراحی تکالیف با هدف ایجاد فرصت یادگیری صورت می‌گیرد.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از فارس فریبرز حمیدی کارشناس مسائل آموزش و پرورش ، با بیان اینکه مشق شب اگر به خوبی ارائه شود منجر به پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان می‌شود، اظهار داشت: چندی قبل در شهر تهران راهنمای تدوین بسته‌های آموزشی برای دانش‌آموزان به عنوان تکالیف همراه را آماده کردیم تا به بحث تکالیف دانش‌آموزان سامان بدهد.

وی افزود: برنامه درسی بر اساس اهداف نظام تعلیم و تربیت، تألیف می‌شود تا در سفر یادگیری، دانش‌آموز موفقیت کسب کند از این رو در این فرآیند که انجام تکلیف بخشی از آن است، دیگر مشق شب دانش‌آموز، رونویسی صرف نیست و طراحی تکالیف با هدف ایجاد فرصت یادگیری صورت می‌گیرد.

حمیدی اضافه کرد: تکالیف درسی باید متنوع باشد و معلم براساس هدف معین شده به دانش‌آموز تکلیف بدهد؛ گاه تکلیف با هدف تمرین آموخته‌هاست، گاهی برای تقویت شراکت است، گاه به صورت افزایش اشتغال دانش‌آموز در فرآیند یادگیری است، زمانی برای تقویت رفتار متقابل با والدین و گاهی هم با هدف رشد فردی و تقویت باعث افزایش مسئولیت‌پذیری صداقت و برنامه‌ریزی و پشتکار است.

کارشناس مسائل آموزش و پرورش ادامه داد: تکلیف یک پروسه پیوسته است و ارتباط بین دانش گذشته و تجربیات جدید را فراهم می‌کند و تلاش می‌کند بین جریان یادگیری و ارزشیابی پلی برقرار کند.

وی با بیان اینکه برنامه تعلیم و تربیت باید انعطاف‌پذیر باشد، گفت: والدین باید با رویکردهای جدید تعلیم و تربیت در جلسات آموزش خانواده آگاه شوند تا نقش آنها در سطح ناظر بر انجام تکلیف باشد و انجام تکلیف را خود بر عهده نگیرند.

حمیدی با بیان اینکه تکالیف باید هدفمند به دانش‌آموز داده شود، خاطر نشان کرد: از مشق شب نباید به عنوان تنبیه استفاده کرد زیرا اثر عکس بر روی روان دانش‌آموز دارد.
706

کد خبر: 885585