از بیکاری جوانان صحبت کنید!

سه نماینده مجلس در تذکری به رئیس جمهور از تخطئه و توهین به دستگاه های نظارتی انتقاد کردند.

به گزارش ایسکانیوز، محمد دهقان، احمد امیرآبادی و جواد کریمی قدوسی در تذکری به رئیس جمهور خواستار متوقف کردن رفتارها و مواضع دوگانه و پرهیز از حاشیه سازی و ضرورت پرداختن به مشکلات اصلی کشور همچون فساد اطرافیان خود و رفع بیکاری شدند.

در این تذکر کتبی آمده است: جناب آقای روحانی، جنابعالی در سخنرانی خود به جای ارائه گزارش کار خود برای تحقق شعارها مبنی بر رفع مشکلات کشور و به جای توضیح بحران ارزی که هزاران میلیارد تومان را در جیب دلالان واریز کردند و به جای ارائه گزارش کار در خصوص رفع بیکاری و حمایت از تولید و کالای ایرانی با کلمات رنگارنگ و توهین آمیز و حاشیه پردازی های سبک، دستگاه های نظارتی را در معرض تخطئه و توهین قرار داده اید. وقت آن رسیده است که از این گونه رفتارها و مواضع پرهزینه برای نظام و بی فایده برای خود دست بردارید.

علاوه بر این، محمد دهقان و جواد کریمی قدوسی در تذکر دیگری به رئیس جمهور نسبت به عقب نشینی های مکرر رئیس جمهور در برابر بیگانگان و توهین و تحقیر نهادهای انقلابی و نظارتی انتقاد کردند.

در این تذکر آمده است: جنابعالی در سخنرانی خود به جای اینکه گزارش کار بدهید و از مفاسدی که بر اثر بحران ارزی به وجود آمد و ثروت مردم را به شدت کاهش داد و جیب دلالان ارزی و برخی دستگاه های دولتی را پر کرد توضیح دهید و به جای اینکه از بر زمین ماندن شعارهای انتخاباتی خود سخن بگویید و در مورد بیکاری جوانان و وضع بد معیشت مردم صحبت کنید و در خصوص اتهامات برادرتان و برادر آقای جهانگیری معاون اول صحبت کنید، علیه نهادهای نظارتی سخن گفتید و آنها را متهم به نقص عقل کردید و در جای دیگر علیه سپاه پاسداران سخن می گویید. این رفتارها از یک فرد معمولی بیسواد هم بعید است چه به رسد به رئیس جمهور.

302

کد خبر: 934175