نخستین نشست مشترک بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد ایران‌شناسی برگزار شد/ احداث یک دانشگاه ایران شناسی در دستور کار است

نخستین نشست مشترک بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد ایران‌شناسی با محوریت آشنایی با ایران‌شناسی، فرهنگ و گردشگری با قرائت پیام آیت الله سیدمحمد خامنه‌ای و حضور دکتر طهرانچی به صورت وبینار برگزار شد.

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، نخستین نشست مشترک بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد ایران‌شناسی با محوریت آشنایی با ایران‌شناسی، فرهنگ و گردشگری صبح امروز با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر علاءالدین بروجردی معاون بین‌الملل و امور دانشجویان غیرایرانی و جمعی از کارشناسان بنیاد ایران شناسی، پژوهشگران و مدیران فرهنگی به صورت وبینار برگزار شد.

آیت‌الله خامنه‌ای: فرصت حضور دانشگاه آزاد اسلامی در کشورهای مختلف جهان و ایجاد رشته‌های ایران‌شناسی می‌تواند نقطه عطفی در انتقال صحیح واقعیت فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی باشد

در این جلسه، پیام آیت الله سیدمحمد خامنه ای رئیس بنیاد ایران شناسی به نخستین نشست مشترک دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد ایران شناسی قرائت شد.

متن پیام به شرح زیر است:

"اَفلم یسیرو فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم" (غافر، 82)

آیا روی زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آن‌ها بودند چه شد؟

تاکید سیزده باره‌ پروردگار در قرآن کریم پیرامون امر به سیر در زمین و مطالعه احوال و اعمال و دستمایه‌های بشریت، گواهی ممتاز در اهمیت توجه به تاریخ در کلام  مقدس باری تعالی است.  

در کلام قرآن کریم امر به تامل در تاریخ، نه سیر در سطح حوادث و رویداد بلکه سوق او به دریافت قوانین و سنن حاکم بر تاریخ و عبرتی مستوفی بر پایه اسلوب و اصول در حکمت و عقلانیت است. قرآن همواره به مرور در نتایج الفت با وحدانیت و انسجام و استبعاد از تفرق، تاکید و غور در استفهام محتوای رویداها و سرافرازی‌ها و ناکامی‌های بشریت را تصریح و تدبیر در حفظ و حراست از آنها را به منظور آیینه ای جهان نما به هر نسل آتی تبیین، کلام  هدایتگر و منورش را در گوش انسان نجوا نموده است. 

نیک مستحضرید که شرق شناسی ترجمه واژه غربی" اوریانتالیسم" است که از زبانهای اروپایی وارد زبان فارسی شده و به معنای لغوی، به پژوهش و شناخت تمام دانشها و آداب و رسوم مردم خاور زمین و هر آنچه پیرامون شرق گفت وگو می‌کند، اطلاق می‌شود. در آغاز  شرق شناسی، در یک مفهوم عینی و تاریخی برای بیان تسلط غرب بر شرق به کار رفته است که در عرصه های سیاسی و جغرافیایی، اقتصادی  و جامعه شناختی، عرفانی و فلسفی و مفاهیم ایدئولوزیکی همانا مطالعه شرق توسط غربیان به عنوان مجموعه فرهنگ‌ها و تمدن‌هایی بود که نه تنها از لحاظ جغرافیایی در جای دیگر قرار گرفته بلکه فرق ماهیتی با غرب داشته‌اند.

پس از هدایت سیر مطالعات تاریخی و فرهنگی در جغرافیای مشرق زمین که بر پایه واهمه غرب از  قدرت ریشه‌های علمی و فرهنگی و ایدئولوژیکی مشرقیان بود، تلاش گردید در مکتوبات خود شرق را به عنوان گورستانی از جوامعی فرهنگی که منسوخ شده و جز خاکستری از آنها باقی نمانده یاد کنند و ادامه راه را منوط به حرکت بر مدار فرهنگ متمدنانه غربی بدون ابداع و خلاقیتِ تداوم پذیرِ شرقی، مصور سازند. پس از جنگهای جهانی دنیای مطالعات و پژوهش‌های علمی دیگر همچون گذشته آب به آسیاب غرب نمی‌ریخت در این زمان سیر مطالعات سنتی شرق شناسی به افول گرایید و شاخه ها متنوعی مورد توجه قرار گرفت. ایرانشناسی نیز در پی مطالعات شرق‌شناسی از شاخه های مورد علاقه جوامع غرب شد که در پی جنگ‌های جهانی و سیر تحول سیاست زمامداری در جهان، چنان که پیشترها سیاستگذاری شده بود تحقق نیافت. 

اما ذکر این نکته ضرویست که در آغاز، ایران‌شناسی نیز به عنوان یک علم، محصول منویات سردمداران غرب بود که به عنوان یک سیاست طراحی شده و با اصول تعیین شده‌ای مثل اینکه: تمدن غربی جهان شمول است و شرقیان باید از گذشته خود منفک شده و تمدن غرب را اقتباس کنند و این اقتباس باید به دور از ابداع باشد، به دنبال تحریف واقعیت تاریخی و فرهنگی جوامع شرق بودند و در واقع شناخت ایران را به منظور تحقق اهداف از پیش تعیین شده خود در دستور کار قرار می‌دادند. 

باید به مهم توجه داشت اگرچه مطالعات ایرانشناسی در دو بخش از تاریخ رخ نمود که در بخش نخست بر پایه مشاهدات جهانگردان تالیف و تنظیم گردید و در بخش دیگر بر پایه تحقیقات و اکتشافات علوم باستان شناسی و زبانشناسی انتشار یافت، اما نکته مهم این است که در آغاز  همچون شرق‌شناسی منبعث از ضرورت سیاسی و اقتصادی غربیان بود. لذا بر پایه نیاز سیاسی و اقتصادی اروپا در به سیطره داشتن عالمان به زبان و تاریخ و رسوم محلی ممالک شرقی معماری شد و خاصه پس از جنگ‌ جهانی این نیاز به دلیل اندیشه سرمایه داری و روشهای حکومتی جدید و توسعه اقتصادی فزونی یافت و اغلب دولتهای غربی را به طور منفرد به این مهم به اهتمام واداشت که بدان بپردازند. به بیانی صریح، در شرق‌شناسیِ علمی دست سیاست غرب هیچگاه بیکار نبوده است.

اروپا در دوره تمدنی جدید سعی کرد با واژگون سازی تاریخ و با پیش گرفتن شیوه‌هایی چون خاموش ماندن در برابر عظمت تمدنهای غیراروپایی، با وارونه جلوه دادن ارزشهای تمدنی دیگر و وانمود کردن اینکه برتری اروپائیان به علت خودگرایی و دور شدن از عادات کهنه است توانست به دانش و فن آوریهای شرق دست یابد و  به اهداف خود از شرق‌شناسی نیز جامه عمل بپوشاند. ایران‌شناسی نیز به مانند شاخه‌های دیگر شرق‌شناسی غربی جزئی از تمهیدات استعمار برای تسلط بر شرق بوده است، ولی امروزه به علت آگاهی و بیداری اقوام و ملل و دامنه نفوذ نظارت دولتها  و حضور نافذ جوامع علمی در جهان، ایران‌شناسی مجالی معتبر خواهد بود تا ضمن بازنگری در مطالعات و پژوهش های صورت گرفته و تطبیق آنها با دستاوردهای به روز میدانی، فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی را به صحت و اصالت و تمامیت در مستندات و مکتوبات نوین متبلور سازد. 

بدون تردید اکنون زمانه رقابت فرهنگی میان ملت‌هاست، چرا که در جغرافیا و جوامع ملل، ثروت، قدرت و سیاست در اندازه نیاز قدرتها در جهان جاری است، اما شناخت ریشه های فرهنگی و تمدنی و احصاء دانش‌ها و فن آوری‌های ارزشمند سنتیِ مبتنی بر تداوم و توسعه پایدار و صلح محوری و پایبندی به حقوق انسانی ملت‌های متمدن مشرق زمین و رجوع به بدان‌ها، همچنان بسان هدف و ارزشی ممتاز در جهان جلوه‌گر است که دسترسی بدان تنها از طریق مطالعات علمی محض بدور هرگونه نگاه‌های جانبدارانه و مستندات صحیح و معتبر بر پایه تطبیق و تدقیق داده ها، میسر می‌باشد.

امروز که به یمن حضور بسیط جامعه علمی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های جهان و فرصت تبادل اطلاعات در تصدیق و تکذیب تالیفات و تحقیقات در عرصه شرق شناسی و به تبع آن ایران‌شناسی فراهم است، نتایج مطالعات آن چنان جسورانه به بوته نقد و بررسی گذاشته می‌شود که می‌توان فارغ از هرگونه دست اندازی‌های سیاسی و استعمارگرانه به شناخت صحیح فرهنگ و تمدن شرقی دست یافت و از میراث ملموس و ناملموس آنها و خلاقیت‌ها و ابداعات منحصربه فرد و دانش‌های زمینی و کیهانی موحدترین جامعه بشری که حاصل تعامل صحیح با طبیعت بوده، منتفع شد و فرصت انتقال دانش بین نسلی مشرقیان را در جهان میسر ساخت.

فرصت حضور دانشگاه آزاد اسلامی در کشورهای مختلف جهان و ایجاد کرسی‌ها و رشته‌های ایران‌شناسی می‌تواند نقطه عطفی در انتقال صحیح واقعیت فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی باشد. رشته ایرانشناسی در شعبه آکسفورد دانشگاه آزاد اسلامی فرصتی است که به قلم پژوهشگران ایرانی خارجی، غنای محتوایی و صور ممتاز فرهنگ و تمدن ایرانی در تنیده با آموزه های اسلامی را در دانشگاه‌های معتبر جهان بیرون بکشیم و ایران را آنچنان که شایسته ملتی که میراثدار میراث نبوی است در جهان معرفی نماییم. 

بنیاد ایران‌شناسی با ظرفیت علمی و اجرایی خود برای همکاری مشترک در ایجاد کرسی و رشته ایران‌شناسی در شعبه آکسفورد دانشگاه آزاد اسلامی اهتمامی جدی دارد و برای همکاری در تاسیس و راه اندازی این مهم آمادگی خود را اعلام می‌نماید.

در پایان از رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی جناب آقای دکتر طهرانچی و معاون امور بین الملل جناب آقای بروجردی و همکاران گرامی خود در بنیاد ایران‌شناسی برای همت به تحقق این مهم کمال تشکر را دارد.  

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

سید محمد خامنه‌ای

دکتر طهرانچی: ایران‌شناسی بخشی از انسان‌شناسیِ جهان معاصر است/ گردشگری، دریچه آشنایی مردم و ملل دیگر با غنای فرهنگی ایران است

دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در این نشست، گفت: این نشست، اولین گام عملی در راستای اجرای تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین بنیاد ایران‌شناسی و دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی با اشاره به تفاوت فرهنگ، زبان، رنگ، ملل و... میان انسان‌ها، به آیه 13 سوره حجرات اشاره کرد و گفت: خداوند در این آیه شریفه می‎فرماید «یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی‏ وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیرٌ». در حقیقت این آیه نشان‌دهنده نظام خلقت و مسیر خلقت انسان به عنوان فرد، زوج و خانواده است و از این دالان به مسئله جامعه نگاه می‎شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: در نظام خلقت، جامعه یکپارچه جهانی بدون تمایز نیست. اگر خداوند اراده می‎کرد، همه را یکسان می‎آفرید اما اراده خدا در قالب شئون و قواعد نظام جامعه جهانی شکل گرفت و به تبع آن، ملت‌ها و اقوام‌های متفاوت شکل گرفت. این نظام، جنبه فرهنگی و تفکری است که جلوه کمال بشر را شکل می‎دهد. خداوند در آیه 22 سوره روم می‎فرماید «و از نشانه‏‌های قدرت او آفرینش آسمان‌ها و زمین و اختلاف زبان‌ها و رنگ‌های شماست. قطعاً در این برای دانشوران نشانه‏‌هایی است.» این آیه شریفه حکایت از آن دارد که انسان‌ها در جهان هستی مکمل یکدیگر آفریده شده اند.

وی ادامه داد: زبان هر ملت، نوع نگاه مردم را نشان می‎دهد و اختلاف تفکر و اختلاف برداشت‌ها در زمین با کنار هم قرار گرفتن، کمال ظهور می‎یابد. پیامبران الهی به دنبال جهت‌دهی فرهنگ‌ها بودند و نه حذف فرهنگ‌ها. بنابراین برخی ملت‌ها که به دنبال تبدیل شدن به تمدن قالب هستند و می‎خواهند دیگر فرهنگ‌ها را از بین ببرند، تفکر غلط و ناشدنی دارند. یکپارچگی فرهنگی در یکرنگی و تفکر واحد در جهان هستی میسر نخواهد شد، چرا که ذات این کره خاکی براساس چندگانگی است.

دکتر طهرانچی با بیان اینکه ایران در میان ملت‌ها و فرهنگ‌ها، تعلق جدی به گذشته بشر دارد، گفت: فرهنگ تمدن بشر نمی‌تواند خود را از ایران جدا کند. فرهنگ تمدنی نیز مانند کسی که آلزایمر بگیرد و گذشته خود را فراموش کند آینده‌ای نخواهد داشت، اگر ارتباط تمدن با گذشته قطع شود، فردایی نخواهد داشت، چرا که فردای تمدن‌ها منوط به دیدن همه گذشته است. بنابراین غرب نمی‌تواند فرهنگ یونان یا فرهنگ سیصد ساله خود را ببیند، اما فرهنگ ایران که قبل از یونان و پس از آن دارای تمدن بوده را در نظر نگیرد. این فراموشی نمی‌تواند بشر را به آینده درخشان برساند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه نظریه اروپامحوری در تلاش بود که تمدن آسیای غربی را نادیده بگیرد، تصریح کرد: افراطیان غیرمحور به دنبال حذف تمدن غرب آسیا در کتاب‌ها، حافظه‌ها و حتی آثار بجامانده روی زمین بودند. به همین دلیل در حمله داعش شاهد بودیم که آثار تمدنی و حافظه عینی را حذف می‎کردند، اما در این زمینه موفق نخواهند شد. در حمله مغول به ایران، اگرچه کتابخانه‌های ما را به آتش کشیدند، اما از آن، نگاه و فرهنگ جدید خلق شد و دوباره رشد کرد.

وی مسجد گوهرشاد را نماد غلبه فرهنگ غنی ملت ایران در مقابل هجوم مغول‌ها دانست و افزود: نگاهی که معتقد است دوره این فرهنگ گذشته و جای آن در موزه‌هاست، نگاهی بسیار سطحی است. هر چند با گسترش یکباره و انفجاری ارتباطات، قدری از سرعت جهان شبکه‌ای جا مانده‌ایم، ولی در این صحنه جدید خودمان را باز خواهیم یافت و سابقه و رفتار مردم ایران نشان می‎دهد که این ترفند نیز راه به جایی نخواهد برد. 

دکتر طهرانچی با بیان اینکه ایران‌شناسی بخشی از انسان‌شناسی جهان معاصر است، اظهار داشت: نمی‌شود بدون ایران‌شناسی، انسان را شناخت، چرا که بخش بسیار جدی و فرهنگی از گذشته انسان متعلق به ایران است و این رفتار که ما گذشته را فراموش کنیم، در ادبیات علمی و فرهنگی بی‌پایه است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: خدا را شاکرم که دانشگاه از رفتار تبعی در برداشت غلط از موضوع شناخت ملت‌ها و فرهنگ‌ها که صرفاً به زبان و ادبیات تقلیل یافته بود، وارد مراحل جدیدی از جمله ایران‌شناسی، جهان‌شناسی، ملت‌شناسی، شرق‌شناسی، غرب‌شناسی و... شده و این نگاه جدید در دانشگاه‌های ما در حال قوام است. بنیاد ایران‌شناسی از دوره مرحوم دکتر حبیبی در این زمینه اقدامات بسیار خوبی داشته و با دانشگاه‌های ایران در مسیر همراهی کرده است. در دوره آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای این جریان در حال تبدیل شدن به فرهنگ و ادبیات دانشگاهی است.

وی افزود: شناخت زبان، همه شناخت یک ملت نیست، بلکه بخشی از آن است، بنابراین دانشکده‌ها و گروه‌های علمی باید به سمت تمدن‌شناسی بروند و شعب و ملت‌ها را بشناسند. ان‌شاءالله ثمره همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد ایران‌شناسی به ایجاد چند دانشکده فاخر در عرصه ملی و بین‌المللی بیانجامد.

دکتر طهرانچی با بیان اینکه موضوع ایران‌شناسی نیازمند نگاه از درون و بیرون است، گفت: واقعیت این است که در ایران‌شناسی یک غفلت بزرگ تاریخی داشته‌ایم، به طوری که بزرگترین کتاب‌های تاریخی ما در بیرون از ایران نوشته شده و این غفلت بزرگ نظام علمی و دانشگاه‌های ماست. بنابراین شناخت از ایران و تمدن ایرانی را باید از درون و بیرون به یک تعادل درآوریم. به ایران‌شناسی نباید صرفاً از بیرون اتکا داشت، بلکه باید جریان و شبکه‌ای از ایران‌شناسان از درون و بیرون داشته باشیم تا دریای عمیق تمدن ایران را کاوش کنند.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: جای تأمل است که اکتشافات کشوری که مرکز فرهنگ، علم و تمدن بود، در اختیار جستجوگران خارجی است و این موضوع نشان می‎دهد که محققان و دانشگاه‌های ما عقب مانده‌اند و به وظیفه خود به خوبی عمل نکرده‌اند. کشوری که توانسته در علوم مهندسی و پزشکی جهش داشته باشد و در جایگاه 15 جهانی قرار گیرد، چرا در باستان‌شناسی، فرهنگ‌شناسی و تمدن‌شناسی، افراد معدودی دارد. البته این موضوع به سرمایه‌گذاری دولت‌ها و نهادهای علمی نیز بازمی‌گردد. اگر صرفاً به کاربردی کردن علوم با یک نگاه کوتاه‌برد نظر داشته باشیم، این موضوع جایگاهی ندارد، اما اگر می‎خواهیم هویت را به عنوان عنصر اصلی پیشرفت در نظر بگیریم و هزینه برای هویت را سرمایه گذاری قلمداد کنیم، مراکز علمی باید اعتبارات جدی پژوهشی برای این حوزه قائل شوند.

وی با بیان اینکه هویت نقطه اتکای پیشرفت است، گفت: اگر نگاه ما به گذشته عمیق‌تر و بلندتر باشد، جهش ما نیز بلند خواهد بود. مقام معظم رهبری در بحث تمدن نوین اسلامی می‎فرمایند "مهم‌ترین سؤال پیش روی دانشگاه‌های ما باید مسئله الزامات رسیدن به تمدن نوین اسلامی باشد و این باید برمبنای تجربه انقلاب اسلامی و میراث گذشتگان ملت باشد." یعنی میراث یکی از نکات بسیار مهم رسیدن به تمدن نوین اسلامی است.

دکتر طهرانچی با تأکید بر اینکه ایران‌شناسی و فرهنگ نه یک موضوع صرفاً ملی، بلکه خدمت به جامعه بشری است، اظهار داشت: گردشگری، دریچه آشنایی مردم و ملل دیگر با غنای فرهنگی ایران است که در این حوزه نیز ضعیف عمل کرده‌ایم و گردشگری به معنای اوقات فراغت بوده، در حالی که نیاز به واژه جدیدی برای این موضوع داریم که جوانان و مردم ما با تعمق بیشتری به سیر آثار جامانده از گذشتگان بپردازند و ایران‌گردی را رونق دهند. این سیر، یک ذهن قوی می‎طلبد که انشاءالله باعث رونق ایران‌گردی شود و الزامات آن، تربیت افرادی است که با تاریخ تمدنی ایران آشنا بوده و روایتگران به‌روز باشند تا روایتگری آنها برای ما و دیگر ملت‌ها جاذبه داشته باشد. امیدواریم با پشت سر گذاشتن همه‌گیری کرونا، شاهد فصل جدیدی از ایران‌گردی باشیم. دانشگاه در این زمینه کارهای عقب افتاده زیادی دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم این نشست بتواند به عنوان یک شروع خوب برای عملیاتی کردن تفاهم‌نامه مشترک ما با بنیاد ایران‌شناسی باشد.

دکتر بروجردی: ارتقای آگاهی‎ بخشی درخصوص ایران شناسی از جمله اهداف انعقاد تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد ایران‌شناسی است

دکتر بروجردی در این جلسه ضمن قدردانی از آیت الله سید محمد خامنه ای رئیس بنیاد ایران شناسی برای حمایت های بی دریغ و گسترده ایشان گفت: با مساعدت رئیس بنیاد ایران شناسی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سال جاری تفاهم نامه همکاری مشترک بین این دانشگاه و بنیاد منعقد شد.

وی با اشاره به اهداف انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد ایران شناسی گفت: طراحی و اجرای طرح‌های مشترک پژوهشی، علمی، تاریخی و فرهنگی در زمینه ارتقای آگاهی‎ بخشی درخصوص ایران شناسی و شناساندن ظرفیت های فرهنگی، تمدنی، ایرانی و اسلامی کشور در عرصه بین الملل توسط دانشگاه»، «تبادل تجربیات، اسناد، اطلاعات و کتب علمی، پژوهشی و آموزشی» و «برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی، نشست‌های تخصصی و گردهمایی های فرهنگی، علمی و آموزشی» از جمله این اهداف است. 

معاون بین‌الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: همچنین «کمک به طراحی و تأمین محتوا و برگزاری همایش ها و هم اندیشی های علمی پژوهشی و فرهنگی مشترک»، «مشارکت در تهیه و چاپ کتب، مجلات و مقالات علمی با موضوع ایران شناسی و تاریخ تمدن ایران و اسلام»، «همکاری در برگزاری نمایشگاه های محصولات فرهنگی، علمی پژوهشی با موضوع ایران شناسی و شناساندن تاریخ تمدن ایرانی»، «مشارکت در برگزاری همایش‌ها، نشست‌های علمی تاریخی و مراسم نکوداشت مفاخر ادبی، استادان و محققان ایران شناسی» و... از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه است.

دکتر بروجردی با بیان اینکه احداث یک دانشکده ایران‌شناسی توسط دانشگاه آزاد اسلامی برای اعتلای موضوع ایران شناسی در دستور کار است، گفت: برگزاری این جلسه اولین اقدام مهم در جهت اجرایی سازی مفاد و اهداف تفاهم نامه است تا از نظرات ایران شناسان و محققین برجسته داخلی و بین‌المللی استفاده شود. 

وی خاطرنشان کرد: برگزاری این نشست‌ها در ارائه هر چه بهتر دستاوردهای فرهنگی و علمی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌الملل نقش بسزایی خواهد داشت.

دکتر میردامادی: تفاهم نامه بین دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد ایران‌شناسی نقطه آغازی برای تأمین محتوای علمی و توسعه همکاری های علمی بین المللی ایران‌شناسی در جهان خواهد بود

در ادامه جلسه دکتر میردامادی معاون بین الملل بنیاد ایران‌شناسی به ارائه مطالبی درخصوص ایران‌شناسی از نظر بین‌الملل پرداخت و گفت: بحث ایران‌شناسی بحثی عمیق، گسترده و تاریخی است. ایران‌شناسی مجموعه مطالعاتی در خصوص تمام ابعاد ایران است. 

وی به ارائه گزارشی در خصوص مسائل فرهنگی و تاریخی ایران شناسی پرداخت و گفت: انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد نقطه آغازی برای تأمین محتوای علمی و توسعه همکاری های علمی بین المللی ایران‌شناسی در جهان خواهد بود.

همچنین در این جلسه دکتر محمود جعفری دهقی رئیس انجمن ایران شناسی ایران در خصوص «اهمیت و جایگاه ایران شناسی در انگلستان»، دکتر حیدرنیا عضو هیأت علمی واحد یادگار امام دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص «نوروز در فرا رود»، خانم لانا راوندی فدایی نماینده فرهنگستان روسیه در خصوص «اهمیت و جایگاه ایران شناسی در روسیه»، دکتر نوروزی عضو هیأت علمی واحد یادگار امام دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص «ظرفیت زبان و ادبیات فارسی از اسطوره تا گستردگی طیف معنایی واژگان و تداعی معنایی»، دکتر مؤمنی معاون سازمان میراث فرهنگی در خصوص «نوروز میراث ناملموس» و کارلو چرتی ایران شناس، انجمن ایران شناسان ایتالیا به ارائه سخنرانی پرداختند.

کد خبر: 1133356

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =