تهران- ایسکانیوز:موادمخدر یکی از معضلات اصلى و جدی در جامعه امروزي است که می‌تواند از فردی به فرد دیگر و از نسلی به نسلی دیگر سرایت کند و ابعاد وسیع عوارض ناشی از مصرف آن، زندگی جسمی و روانی فرد و همچنین خانواده، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع را به شدت متاثر و متضرر كند.

مواد مخدر، شامل همه ترکیبات و مشتقاتی است که کارکرد و فعالیت مغز را به صورت هیجان، افسردگی، رفتار نامناسب، عصبانیت یا اختلال درقضاوت و شعور تغییر می‌دهد که هم از حیث تعداد افراد معتاد و هم از حیث پیچیدگی و خلاصى از اعتیاد، یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی در كشور محسوب مي‌شود.
سوسن اطاعتي، كارشناس اجتماعي در اين زمينه به روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: میزان خطر و تهدید موادمخدر برای زندگی انسان، کمتر از سلاح‌هاي كشنده نيست و حتي بیشتر از هر سلاح کشنده، عمل می‌کند و علاوه بر زیانهاى جسمى، آثار روحى و روانی خطرناکى هم دارد.
او، اعتياد به مواد مخدر صنعتي و روانگردان‌ها را منجر به عوارض مختلف اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي دانست و ادامه داد: یکی از پیامدهای استفاده از مواد مخدر در جامعه عوارض اقتصادی است که از ناحیه افراد معتاد تحمیل می‌شود و بخشی از هزینه‌ها و سرمایه‌های ملی و اجتماعی را هدر می‌دهد.
اطاعتي تصريح كرد: به عبارتي ديگر یک شخص معتاد به مواد مخدر، وقتی از رده فعاليت اقتصادي به‌عنوان يك نيروي كار خارج می‌شود، هم یک بازوی درآمد و فعالیت جامعه تعطیل شده و هم به یک نیروی مصرف‌کننده در اجتماع افزوده می‌شود و خرج و مصرف اقتصادی آن، تاوان دوش دیگر اعضای خانواده و جامعه می‌شود.
او با بيان اينكه استعمال مواد مخدر صنعتي و روانگردان‌ها توسط افراد در جامعه، هزینه‌های زيادي را بر نيروي انتظامي در جهت مبارزه با جرایمی که بی‌واسطه یا باواسطه از مواد مخدر ناشی می‌شود، تحمیل می‌کند، افزود: همچنين هزینه‌های زیاد دیگری را هم در خصوص نگهداری مجرمان موادمخدر و معتادان در زندان‌ها و هم مراکز تربیتي و ترک اعتياد به بار دارد.
اين كارشناس اجتماعي، ضعف پایبندی به اصول اخلاقی و دینی، ارتکاب انواع انحرافات و جرایم مثل سرقت، فحشا، خشونت‌های اجتماعی و خانوادگی، تجاوز و قتل، افزایش شغل‌های کاذب و نامناسب، بی‌خانمانی، افزایش معتادان بخصوص دختران و پسران جوان، سرایت اعتیاد به افراد خردسال جامعه، افزایش تعداد مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر را از عواض اجتماعي اعتياد عنوان كرد.
اطاعتي با اشاره به اينكه پیوند بین قاچاق مواد مخدر و مسائل سیاسی و امنیتی بر خانواده و جامعه تحميل مي‌شود، تصريح كرد: اعتياد سلامت و امنیت اجتماعی را به شدت مخدوش و مغشوش و همه مردم را درگير خود مي‌كند.
اين كارشناس اجتماعي استفاده از مشارکت اجتماعی، انتخاب اهداف مهم و آسان، تمرکز روی عوامل آسیب‌پذیر شناخته شده، بکارگیری برنامه‌های متناسب با دوره رشد روانی گروه‌هاي هدف جامعه به کارگیری توام برنامه‌های مرتبط با چند عامل مهم آسیب‌پذیر كه از اعتياد ناشي مي‌شوند را از مهمترين اصولي دانست كه در امر اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر بايد به آنها توجه كرد.
اطاعتي با تاكيد بر اينكه برنامه‌هاي مبارزه با مواد مخدر بايد بر اصل پيشگيري حاكم باشد، خاطرنشان كرد: برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد باید پیوندهای خانوادگی را تقویت کند و آموزش فرزند پروری را شامل شود، خانواده‌ها با شرکت در این برنامه ها باید بتوانند سیاستهای ضد مواد مخدر را در خانواده تقویت کنند.
او اضافه كرد: همچنين برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد باید از مسیرهای مختلف مخاطبان را هدف قرار دهند به‌عنوان مثال اگر افراد در مدارس، فرهنگسراها، تشکل‌ها، اماکن مذهبی و رسانه های ملی مخاطب قرار گیرند، پیام پیشگیرانه تاثیر بسیاری خواهد داشت.
او تاكيد كرد: برنامه‌هاي پيشگيرانه بسيار اثربخش و كاربردي در امر مقابله با اعتياد هستند، دولت بايد با سرمايه‌گذاري در اين زمينه گروه‌هاي مورد هدف قاچاقچيان و باندهاي مافيايي مواد مخدر را كه نوجوان و جوانان هستند، مصون نگه دارد.
کد خبر: 241584

وب گردی

وب گردی